IMG_2896На седамнаестој седници локалног парламента у Петровцу на Млави  усвојен је нови ребаланс буџета, а основни разлог за његово доношење јесте обезбеђивање средстава на оним апропријацијама и у оквиру оних корисника где је то неопходно за њихово пословање, а преусмеравањем средстава са апропријација са којих је то могуће урадити и где неће бити угрожено пословање корисника.

-Када говоримо о приходној страни, укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства из 2016. године остају у непромењеном износу. Долази само до прерасподеле неких облика прихода после детаљне анализе Одељења за финансије и буџет и после урађеног извештаја о извршењу  одлуке о буџету за период од 1. јануара до 30. јуна. Закључено је да су поједини облици прихода остварени у већем процентуалном износу него што су претходном одлуком планирани, а неки облици прихода као што је 7442 – капитални трансфери од приватних и физичких лица у корист нивоа Општине остварени су у мањем обиму и ту се врши само прерасподела. Такође, облик прихода и примања 921951 – примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа Општине отварамо као нови облик прихода. У расходном делу буџета долази до преусмеравања средстава са једне на другу апропријацију у оквиру истих корисника, на основу њихових поднетих захтева и анализе Одељења за финансије и буџет. Појединим индиректним корисницима као што су месне заједнице Бусур, Каменово, Велики Поповац и Савремени дом одобравају се додатна средства за одржавање путне инфраструктуре, као и Средњој школи Младост за реконструкцију крова. Такође, Туристичкој организацији се обезбеђују додатна средства на одговарајућој економској класификацији за израду путоказних табли. Повећава се и апропријација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова, највише због новопристиглих поравнања по основу незаконито одбијеног самодоприноса, истиче Јадранка Младеновић, руководилац Одељења за финансије и буџет.

Један од веома значајних разлога због чега је урађен овај ребаланс јесте и одлука руководства Општине да обезбеди додатна средства у оквиру програма јавних услуга за исплату накнада радника на противградној заштити. Ово повећање расхода изискује смањење других расхода на другим апропријацијама, овога пута код директних корисника – Општинске управе у оквиру раздела председника Општине и Скупштине, као и неких индиректних корисника, односно месних заједница са апропријације 424.

У наставку седнице одборници су усвојили извештај о извршењу одлуке о буџету Општине за првих шест месеци текуће године и према речима председника СО Миланчета Аћимовића у овом периоду остварење прихода и расхода је на нивоу од 40 процената.

-Приликом доношења буџета предвиђено је 190 милиона за прекограничну сарадњу, а пошто тај процес неће отпочети до краја године, на једној од наредних седница тај износ ћемо скинути тако да ће остварење буџета износити нешто преко 90 процената на крају године. У циљу смањења броја напуштених паса и мачака који се налазе на јавним површинама, као и смањења броја напада на грађане, оштећења имовине и нарушавања јавног реда и мира, на овом заседању једногласно је усвојен Програм контроле и смањење популације напуштених паса и мачака за период од 2017. до 2021. године. На овој седници усвојен је и коначан нацрт јавног уговора о јавно – приватном партнерству за вршење услуге реконструкције, рационализације и одржавања дела јавног осветљења у градском подручју. Овај пројекат ће се финансирати из уштеда које ће бити остварене током петанестогодишњег трајања програма, рекао је Аћимовић.

                           МАКСИМАЛНО 314 ЗАПОСЛЕНИХ

Одлука о максималном броју запослених представља један од корака рационализације у јавном сектору која ће се спроводити све до 2018. године.

-На основу важећег прописа Влада Србије сваке године доноси одлуку о томе колико свака локална самоуправа може максимално да има запослених на неодређено време, а на основу такве одлуке ми смо дужни да извршимо усклађивање и предвидимо колико ће јавни сектор у нашој општини имати запослених. Влада је одредила да имамо право на 314 запослених на неодређено време и све установе и јавна предузећа су задржали постојећи број запослених, осим Општинске управе и КЈП „Извор“ који овога пута подносе највећи терет и где долази до смањења броја запослених, казао је начелник Општинске управе Горан Стефановић. Након доношења ове одлуке сва јавна предузећа и установе су дужни да донесу нове правилнике и систематизације.

Одборници су дали зелено светло на низ информација важних за функционисање јавног сектора: о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину, о надзору над стручним радом Народне библиотеке „Ђура Јакшић“, о извештају овлашћеног ревизора на финансијски извештај КЈП „Извор“ за прошлу годину, као и о тромесечном извештају реализације годишњег програма пословања овог предузећа и ЈКП „Паркинг сервис“ за друго тромесечје 2017. године и финансијског плана Центра за социјални рад општина Петровац и Жагубица за 2017. годину.

Дата је сагласност за формирање Научног клуба у оквиру ОШ „Јован Шербановић“ у Рановцу и формирање „Парка науке“ у Градском парку у Петровцу. У оквиру кадровских решења образовани су Савет за међунационалне односе, Савет за родну равноправност и донето је решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти.

                                                                                                                        Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content