2021-05-19T10:27:25+02:00 19. маја, 2021. 10:27 |

ПК „ДРМНО“: Више зеленила за чистији ваздух

На Површинском копу „Дрмно“ током ове године настављена је биолошка рекултивација земљишта.

Акценат је стављен на уређење површина унутрашњег одлагалишта Површинског копа „Дрмно“. Током марта завршено је пошумљавање косина треће јаловинске етаже на површини од пет хектара, на којој је посађено  5.500 садница багрема.

 Упоредо са овим активностима припрема се терен за сетву луцерке на површини од 10 хектара на радним деловима поменутог одлагалишта.

        – У овој години планирали смо пошумљавање недостајућим садницама на површини од око осам хектара, као и формирање еколошког појаса око насеља Канал. У плану је садња 1.015 садница тополе висине од три метра, рекао нам је Велимир Дамњановић, инжењер биолошке рекултивације.

        Наш саговорник истиче да је планирана и нега огледног кинеског засада пауловније, као и воћњака на укупној површини од 5,5 хектара. Предвиђени послови, како каже Дамњановић, односе се и на негу старијих садница ради њихове заштите, кошења равних делова рекултивисаних површина од готово 60 хектара. 

         – Током целе година радиће и чуварска служба, која ће обилазити газдинску јединицу ПК „Костолац“ у циљу спречавања крађе и сече стабала, али и спречавања евентуалних пожара, истиче Дамњановић.

                                                                                                                        Р.Н.