2020-08-21T09:33:10+02:00 21. августа, 2020. 09:33 |

План регулације аеродрома Сребрно језеро

У току је увид у план регулације аеродрома „Сребрно језеро” који ће трајати до 25. августа на званичној интернет страници, као и у згради општине Велико Градиште.

Према документацији, планирана је изградња полетно-слетне стазе која ће се градити у три фазе. У првој фази дужине 1.500 метара резервисаће се простор за наставак изградње и развој аеродрома у будућности, са дужином полетно-слетне стазе од 1.800 метара у другој, односно 2.400 метара у трећој фази, као и зоне за лоцирање јавно-комерцијалних и техничких садржаја планираног аеродрома. 

Планско подручје обухвата неизграђено, пољопривредно земљиште које пресецају некатегорисани, пољски  путеви и мелиорациони канали.

Саобраћајни приступ до комплекса аеродрома планиран је преко нове саобраћајнице, која се одваја од постојеће која води ка туристичком насељу „Бели багрем”. С обзиром на то да се у комплексу планираног аеродроме налазе постојећи мелиорациони канали, неопходна је њихова реконструкција или измештање појединих траса. 

За почетак овог пројекта неопходно је обезбедити просторне услове за изградњу потребних објеката (терминал, гараже за паркирање опреме и средстава, ватрогасне базе, хангаре за смештај ваздухоплова), као и неопходну саобраћајну и техничку инфраструктуру.

Подручје плана подељено је на три урбанистичке целине: полетно-слетна и рулна стаза, пратећи садржаји и комерцијални садржаји.

Расположиве просторне могућности у подручју обухваћеном планом, намењено је за операције са висине изнад 60 метара, при видљивости не мањој од 800 метара или при видљивости дуж полетно-слетне стазе не мањој од 550 метара. Планско-техничко решење омогућава да се изврши проширење комплекса и продужење полетно-слетне авио стазе.

Иначе, према Регионалном просторном плану за подручје Подунавског и Браничевског управног округа, планирано је и задржавање постојећих спортско-туристичких аеродрома (Радинац – Смедерево, Рудине – Смедеревска Паланка и Костолац), са рехабилитацијом полетно-слетних стаза у складу са могућностима у наредном периоду, па и давање овим аеродромима ширег, регионалног значаја, а није искључена ни изградња нових.

Место, време као и начин одржавања јавне презентације зависи од епидемиолошке ситуације у Републици Србији и јединици локалне самоуправе, а јавност ће о томе бити благовремено обавештена.