2021-10-30T20:52:43+02:00 31. октобра, 2021. 07:23 |

Плаво третирање засада коштичавих воћака

Плаво третирање, које се примењује у јесен у засадима коштичавих воћака, једна је од најважнијих мера у технологији заштите коштичавих воћака. Третирање се обавља у фенофази опадања лишћа и то фунгицидима на бази бакра.

Потребно је извршити један до два третмана у зависности од динамике опадања лишћа. Прво третирање је потребно обавити на почетку опадања лишћа, од 30 до 40% опалог лишћа, а друго када је опало 70 до 80%, како би депозит фунгицида доспео на ране које настају приликом њиховог опадања. Када говоримо о економски најзначајнијим проузроковачима биљних болести који презимљавају у рак ранама грана и гранчица, пукотинама коре, озледама насталим приликом опадања лишћа, мислимо на: проузроковача шупљикавости листа (Stigmina carpophilla)  и проузроковача рак рана и сушења воћака (Cytospora cincta). Ово третирање утиче на смањење инфекционог потенцијала проузроковача болести коштичавих воћака као што су: Taphrina deformans, која проузрокује коврџавост листа брескве и гљиве из рода Monilinia, проузроковаче монилиоза.

Веома је важно да се третирање изведе по мирном и сувом времену, на температури изнад 8° С. Такође, неопходно је да депозит бакра доспе до свих места презимљавања патогена, па је изузетно битан сам квалитет третирања, а то подразумева употребу количине течности 800-1000л/ха. Уколико након третирања наступе дужи кишовити периоди, препоручује се понављање овог третирања.

Драгана Урошевић,
дипл.инж.заштите биља у ПССС Пожаревац