2020-09-27T10:25:42+02:00 27. септембра, 2020. 10:25 |

Почела жетва конопље

У Браничевском округу, у последње две године, почело је гајење индустријске конопље, а жетва ове биљке обављена је на 50 одсто површина. Конопља се у Србији може гајити искључиво ради производње влакана,  семена за исхрану животиња, испитивања квалитета семена, као и његовог промета. Гајење ове биљке мора се ускладити са Правилником о условима за гајење конопље. За сетву конопље мора се користити семе које је произведено, дорађено, упаковано и декларисано у складу са законом којим се уређује семе. Дозволу за гајење конопље у Србији може добити само лице које је уписано у регистар произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива.

-Препоручена минимална површина за гајење конопље је 0,5 ха. Принос конопље је различит, у зависности да ли је она сејана за цвет, за зрно или стабљику. У принос зрна буде 300-1000кг/ха, сувог цвета 200-1000кг/ха, а стабљике 8-10т/ха. Наравно ако се гаји за цвет, принос зрна је мањи и обрнуто. Цела биљка конопље може да се искористи и штета је што у Србији до сада нисмо имали машине за прераду стабљке. У будућности то бити све интересантнија сировина, па се и интересовање за конструисање машина за прераду повећава, каже Александар Стојановић, дипл.инж.пољопривреде из ПССС Пожаревац. 

Економска исплативост гајења конопље је питање на које је незахвално и тешко дати одговор. По општој рачуници  три пута је исплативија него кукуруз. 

-Погрешна је прича о милионској заради по хектару, јер у Србији немамо сорте које су погодне за прављење ЦБД уља високе концентрације, нити је правно регулисана ова врста производње. Правилник о условима за гајење конопље у нашој земљи објављен је у Службеном гласнику 24. јула 2013. године. Од тада, овај правилник представља једину законску регулативу којом се уређује гајење конопље у Србији. Њиме је регулисано  која се сорта конопље у Србији може гајити, које услове мора испуњавати правно и физичко лице како би могло да започне гајење индустријске конопље, али и трошкови, начин и рок издавања дозволе за гајење. Наиме, у Србији је дозвољено гајење само сорте конопље које припадају врсти Cannabis sativa L и чији је садржај супстанци из групе тетрахидроканабинола мањи од 0,3%, објашњава Стојановић и додаје:

  -Захтеви су велики, има много изазова, као што је проширење сортне листе, јер је сада дозвољена сетва само две сорте. Такође, потребна  је едукација пољопривредних произвођача, затим куповина адекватне механизације и усклађивање законске регулативе.