Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Пожаревац почиње израду нацрта Локалног акционог плана запошљавања Града за 2023. годину.

Циљ израде нацрта је стварање услова за остваривање циљева и приоритета локалне политике запошљавања, кроз планирање мера и активности у области запошљавања које ће се у току ове године спроводити ради пораста укупне запослености у Граду Пожаревцу и кроз укључивање незапослених лица из свих категорија теже запошљивих.

Градско веће формираће Радну групу за израду Локалног акционог плана запошљавања. Планира се да нацрт наведеног акта буде израђен до краја фебруара.

Током процеса израде извршиће се консултације са заинтересованим странама и циљним групама. Резултати „ех – ante“ анализе ефеката и „ех – post“ анализе ефеката биће презентовани јавности.

Share.

Comments are closed.

Skip to content