У Кучеву је одржана прва редовна седница Општинског већа са око двадесетак тачака од којих је најважнија била она која се односила на усвајање одлуке о задужењима чланова Већа. Према тој одлуци Ненад Микић, председник Општине Кучево који је и председавао овом седницом  задужен је за развој привреде и локалне инфраструктуре, Невена Јовановић Траиловић, заменица председника Општине  водиће ресор пољопривреде, а Санела Анкић, туризам и заштиту животне средине са екологијом. Мирослав Булутић је преузео област спорта на територији општине и безбедност саобраћаја, а Бојан Тадић, ванредне ситуације и координацију између служби надлежних за поступање у ванредним ситуацијама. О развоју културе бринуће Соња Стојановић, док је у рукама Сање Вукојевић област унапређења здравства и социјалне заштите.

     У даљем току седнице чланови Општинске владе су се сагласили да Скупштини општине предложе на усвајање одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине за 2023. годину и одлуку о приступању отуђењу непокретности из јавне својине општине непосредном погодбом КП бр.1658/2 КО Волуја. Већници су одлучили и да се прихвате извештаји о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2023.години и о реализацији програма коришћења средстава за финансирање  унапређења безбедности саобраћаја на путевима такође у прошлој години. Усвојен је и предлог Програма рада Савета за координацију безбедности саобраћаја у 2024. као и извештај о раду и Програм рада Организације Црвеног крста у прошлој односно у овој години.

Share.
Leave A Reply

Skip to content