Политехничка школа у Пожаревцу за подручје рада саобраћај, осим возача моторних возила, ове године у први разред уписаће и техничаре друмског саобраћаја. Школовање за ово занимање траје четири године.Техничар друмског саобраћаја прикупља, анализира и прати податке који су битни за обављање услуга у промету путника и робе и на основу њих организује економично и безбедно искоришћавање возила у оквиру наставног плана и програма ученици имају бесплатну обуку и полагање за Б категорију. 

Наставница саобраћајних смерова Злата Јовић, истиче да након стицања звања техничар друмског саобраћаја, ако ученик не жели да настави школовање може тражити посао у фирмама које се баве саобраћајном и транспортном делатношћу. 

-Кроз школовање ученици ће научити да организују услуге превоза путника или терета у градском, приградском, међуградском и међународном саобраћају. Моћи ће да раде у саобраћајним предузећима, комуналним установама, предузећима за технички преглед возила, у полицији  и то на пословима који подразумевају израду реда вожње,  израчунавање цене путничког и теретног превоза, вођење евиденције и документације за отпремничко-шпедитерске послове, вођење бриге о исправности и економичности возног парка, вршење техничких прегледа, регистрације и осигурања возила,  вођење рачуна о безбедности возила, путника и терета,  прикупљање и анализирање података о саобраћајним прекршајима, незгодама и застојима, рекла је Јовић додавши да се у оквиру теоријске наставе уче прописи о безбедности друмског саобраћаја. Након положеног теоријског испита, у оквиру практичне наставе похађају практичну обуку вожње од 40 часова за „Б“ категорију и на крају имају могућност да се након положеног возачког испита добије дозвола до краја школовања.

САВРЕМЕН ВОЗНИ ПАРК 

Политехничка школа у Пожаревцу је опремљена савременим возним парком, саобраћајним кабинетом са „паметном“ таблом и симулатором вожње, макетама и деловима моторних возила. Кроз редовну наставу ученици имају прилику да се опробају у разним симулацијама, тренинзима и демонстрацијама, где ће стећи одређене вештине и способности неопходне за рад у области саобраћаја. Кроз практичну наставу, осим што ће научити да управљају аутомобилом, посетиће многе фирме које се баве управо пословима за које ће се школовати. Моћи ће да виде како се организује превоз путника, ванулично и улично паркирање, како се врши технички преглед, учествоваће у показној вежби симулирања судара, извлачења повређених из аутомобила и вршења увиђаја. 

-Током школовања, свако од ученика има велики избор ваннаставних активности, а активним учешћем у саобраћајној секцији могу  постати амбасадори безбедности у саобраћају и учествовати у разним националним пројектима, кампањама и промоцијама и тиме дати свој допринос у подизању нивоа безбедности саобраћаја у свом граду, а и шире. Труд и залагање у наставним и ваннаставним активностима највише се исплате учешћем на Републичком такмичењу саобраћајних школа Србије, на коме се наши ученици увек високо котирају и из године у годину освајају једно од прва три места, рекла је Јовић. 

ШТА НАКОН ШКОЛОВАЊА?

Након добијања дипломе за техничара друмског саобраћаја ученици могу да конкуришу за упис у било коју високообразовну установу. 

-Наши бивши ђаци студирају на факултетима најразличитијих подручја рада, а они који су остали на подручју рада саобраћај студирају или су већ дипломирали на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду и Новом Саду, на Академији струковних студија Шумадија у Крагујевцу, Академији техничких струковних студија у Београду.  Можемо се похвалити и чињеницом да многи од њих данас раде у нашој школи као наставници саобраћајне групе предмета или инструктори вожње. Уколико не желе да студирају, када напуне 21 годину, могу да се доквалификују за техничара друмског саобраћаја специјалисту или да стекну специјализацију за инструктора вожње у нашој школи.

И.Р.

Share.

Comments are closed.

Skip to content