2020-09-06T00:13:37+02:00 6. септембра, 2020. 07:19 |

Пољопривреда као шанса за развој сеоског туризма

Рурални простор је све траженији за одмор и место за бег од свакодневног ужурбаног начина живота и градске буке. Села нису више само места пољопривредне производње већ и места потрошње. Ово пружа посебну могућност поготову младима на селу да могу остварити додатни приход, а тиме и дугорочну сигурност.


Сеоско туристичко домаћинство је објекат или група објеката у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића који се налази у руралном (сеоском) окружењу са елементима локалног обележја и наслеђа, при чему морају да се испуне услови за бављењем овом делатношћу. Објекат у оквиру сеоског туристичког домаћинства у којем се пружају угоститељске услуге мора да буде уређен и опремљен у складу са традицијом подручја у којем се налази.

-Tреба нагласити да је потражња за традиционалним производима у сталном порасту, што значи да породична пољопривредна газдинства уместо квантитета треба да подижу квалитет и разноврсност производа. Производња традиционалних производа може да постане значајан извор зараде пољопривредним газдинствима и допринесе да млади остану на селу. Објекти у којима се чувају домаће животиње у оквиру сеоског домаћинства које је пренамењено за сеоски туризам, морају да буду физички и видно одвојени од објекта у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића. Морају да буду постављени на локацији која је добро проветрена да не би долазило до ширења непријатних мириса у објекат у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића, истиче Милена Зафировић, дипломирани инжењер пољопривреде у ПССС Пожаревац.

Министарство пољопривреде је донело нове правилнике који омогућавају производњу и продају традиционалних производа у оквиру пољопривредних газдинстава. То је веома битна мера која може у великој мери да допринесе развоју сеоског туризма, а резултати већ постају видљиви нарочито у овој години када је сеоски туризам добио на значају због епидемиолошког стања. У оквиру ИПАРД мере акредитована је мера 7-диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања. Ова мера има за циљ да повећа развој сеоског туризма у руралним подручјима кроз повећање прихода на газдинствима, уз могућност упошљавања што већег броја људи.

                                                                                                                 Д.Динић