2020-06-17T11:31:35+02:00 17. јуна, 2020. 11:23 |

Пољопривредна школа: Радом до успеха

На крају још једне школске године у дугој традицији постојања Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“, специфичној по изостанку наставе у другом полугођу због епидимемије коронавируса, задовољни су резултатима постигнутим у претходном периоду. Тачније, сагледавајући оно што је учињено од године када су садашњи матуранти били прваци, директор Видоје Вукашиновић рад у школи оцењује као успешан:

-Отворени смо за примену савремених метода у организацији теоријске и практичне наставе, размену знања, вештина и искуставa са другим школама, социјалним партнерима и локалном средином. Будућност школе треба да буде окренута пружању услуга континуираног, доживотног образовања, промовисању научних и стручних знања из области пољопривреде и производње функционалне хране. Ученик наше школе на крају образовања поред основних знања из области пољопривреде, ветерине и прераде ехране, стиче и вештине пословних и предузетничких понашања. У оквиру наставног плана и програма ученици развијају предузетничке вредности и способности да препознају своје предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим.

Министар Шарчевић у посети Пољопривредној школи

У том периоду, улагало се у унапређење теоријске и практичне наставе, али и у боље услове за образовање, како у самој школи, тако и у дому ученика. Инвестициона средства су углавном обезбеђивана од сопствених прихода школе, Министарства просвете, локалне самоуправе и донација пословних партнера – друштвено одговорних фирми, каже директор Вукашиновић:

-У том циљу сваке школске године се инвестира у објекте, простор и инфраструктуру, како у школи, тако и у дому ученика.

  ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Др Габријела Грујић и Видоје Вукашиновић

У првом полугодишту ове школске године око 2, 5 милиона динара уложено је у објекте и механизацију за извођење практичне наставе у школи, наставна средства и опремање дома ученика. Од ЈП „Електропривреда Србије“ Огранка ТЕ-КО Костолац за набавку школског намештаја добијена је донација од 370.000 динара.

Такође, од овог предузећа је претходне школске године добијена је донација за набавку опреме у вредности од 740.000динара. Извршена су и значајна инвестициона улагања у адаптацију, реконструкцију и пренамену постојећих школских објеката , инфраструктуру, простор, инвентар и набавку наставних средстава  у циљу унапређења услова рада. Уложено је 6.5 милиона динара за кречење просторија у школи и дому, репарацију прозора, одржавање радијатора и израда ограде у дому. Од опреме обезбеђени су таблети за одељења због преласка вођење евиденције на електронски дневник, видеобимови са пројекторима за учионице и пекару, уређаји и апарати за школску лабораторију и наставна средства за физичко васпитање.

У 2017 / 2018. школској години Пољопривредна школа „Соња Матринковић“ инвестирала је у адаптацију и доградњу школске пекаре, у реконструкцију приступног пута и стазе, ограду школског дворишта. Адаптиран је простор за свлачионицу и припрему ученика за извођење практичне наставе и професионалне праксе. Није изостало ни летње кречење и сређивање школских просторија. Те године пуно се радило и у дому учаника на Тулби од реконстукције и адаптације вешераја, уградње противпожарних аларма  до уређења дворишног простора. 

Средства за ове намене су обезбеђена из буџета Републике Србије из фонда за ученички стандард 2,3 милиона динара, из буџета Града Пожаревца 5,5 милиона динара и издвојено је сопствених средстава 5.8 милиона динара. 

Највећа инветиција школске 2016 / 2017. године  је била реновирање подрумског простора у старој згради школе, чиме је добијено додатних триста квадрата корисног простора. У то је уложено скоро 9, 5 милиона динара. Тим поводом, у реновираном простору је одржана промоција вина произведених у школској радионици. Промоцији је присуствовала др Габријела Грујић, помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја за дуално и предузетничко обазовање.

У овој школској години започети су радови на реконструкцији, доградњи и адаптацији школске пекаре. Радови су се изводили у две фазе и сада су при крају. Радове су финансирали Град Пожаревац и Пољопривредна школа из сопствених средстава. Укупно је уложено 11 милиона динара.

  Споразум о ученичким задругама

Штанд ученичке задруге Пољопривредне школе

У новембру прошле године када је министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић посетио Пожаревац у оквиру промовисања програма ученичких задруга, обишао је и Пољопривредну школу са домом ученика „Соња Маринковић“. У овој школи је и организована презентација рада свих ученичких задруга основних и средњих школа из Пожаревца. 

Након обиласка Пољопривредне школе потписан је Споразум о сарадњи ученичких задруга између министра Шарчевића и градоначелника Пожаревца Банета Спасовића. Овим споразумом је омогућено ученичким задругама да добију статус правних лица. Ученичке задруге од тада могу да конкуришу за средства из буџета на конкурсима које расписује Град Пожаревац. 

КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ

Од школске 2019/2020. до школске 2023/2024. године школа учествује у пројекату „Квалитетно образовање за све“ који представља трогодишњу активност коју заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе. Пројекат „Квалитетно образовање за све“ се заснива на резултатима пројекта „Подстицање демократске културе у школама“ који је спроведен у периоду од 2017. до 2019. годинеи који су такође суфинансирали Европска унија и Савет Европе под називом „Хоризонтална помоћ за Западни Балкан и Турску“.

Од винограда до вина

Нови пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем подршке школама, њиховој локалној заједници у напорима у погледу борбе за уклањање предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама као и превенцији насиља у школама. Пројекат ће користити оквир компетенција за демократску културу Савета Европе за систематску подршку на два нивоа – школском, укључујући локалне заједнице као и на нивоу образовних политика.

Осим у овом пројекту,  Пољопривредна школа је била део ширег програма „Међусекторско трагање за начинима превенције раног напуштања школе” који је финансиран уз подршку Европске комисије са циљем проналажења начина у правовременом откривању ученика који су у ризику да напусте школу и успостављању и примени превентивних мера које одговарају сваком појединачном ученику и школи. 

                                                                                                           Д. Деурић