Центар за социјални рад у Пожаревцу је заједно са партнерима из Центра за социјално превентивне активности  ГРИГ из Београда у четвртак, 6. децембра, организовао округли сто насловљен „Мрежа подршке за децу и младе“. На скупу се разговарало о развијању услуга и програма рада са децом у сукобу са законом или у ризику од сукоба и о примени васпитних мера и налога предвиђених Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица. УНИЦЕФ је препознао ове активности раније у Пожаревцу као пример добре праксе у смислу бриге и развијених услуга за циљну групу младих са проблемима у понашању.

Центар за социјални рад у Пожаревцу води активну евиденцију и по њој има око 300 деце и младих који имају неку врсту сукоба са законом или су у ризику од сукоба са законом. Такође, при Центру  постоји Социорекреативни клуб за младе који подржава активности у делу терапеутског саветодавног рада са малолетницима.

-Ми сада започињемо активности које се односе на примену једног дела Закона о малолетним чиниоцима кривичних дела  који се односе на примену васпитних налога. Васпитни налози су диверзионе мере којима се Центар за социјални рад као упутни орган, а преко тужилаштва и суда за малолетнике, деца и млади који су починили неко кривично дело упућују на реализацију  друштвено корисног рада или посредовање између жртве и починиоца. Могу се упутити на обавезно похађање школе или саветодавно терапијски рад, индивидуално или групно што треба да их доведе до реинтеграције и рехабилитације, објаснила је Татјана Рајић, директорка Центра.

Опширније о овој теми читајте у новинама „Реч народа“ 11. децембра.

Share.

Comments are closed.

Skip to content