2021-05-27T09:27:42+02:00 27. маја, 2021. 09:27 |

Помоћ локалне самоуправе голубачкој „Ласти“

Локални парламент на последњој седници у Голупцу усвојио је Извештај о пословању и годишњег обрачуна за прошлу годину Предшколске установе „Ласта“ Голубац у којој борави  78 деце из 17 насеља распоређених  у 5 васпитних група и о којима води бригу  12 запослених васпитача и радника.У извештају о раду ове Предколске установе о коме је говорила директорка Милена Ђурђевић речено је да се  пословање Установе значајно променило, наводећи епидемиолошку ситуацију која је усмерила рад на електронске видове стручног усавршавања запослених, пословања и сарадње са другим институцијама и организацијама спроводећи мере заштите од ширења вируса које су и данас на снази.

-За време ванредног стања у Установи су организована дежурства и реализација рада са децом и родитељима одвијала се онлине. Веома добра организација допринела је да се са децом и родитељима оствари континуитет у раду, а позитивни резултати рада говоре и анализе оваквог рада након завршетка рада електронским путем, нагласила је Милена Ђурђевић, директорка ПУ ,,Ласта’’ Голубац.

Протеклих година Општина Голубац уложила је око 3 милиона динара за реализацију  пројеката у циљу стварања бољих услова за боравак деце и рад особља ове Предшколске установе.

И поред свих непредвиђених ситуација Установа је радила преко лета и успела да за веома кратак рок, за време паузе у васпитно-образовном раду реализује капиталне инвестиције. У периоду од 2017-2020. године уложено је преко 3 милиона динара у велике капиталне Пројекте који су створили услове да се број уписане деце сваке године повећава, подижући на тај начин квалитет пружања услуга са акцентом на важност предшколског васпитања и образовања. У току јула месеца кренуло се са постављањем нове грејне мреже, са поставком грејних тела/радијатора у просторијама играонице. Постојећа грејна мрежа није задовољавала капацитет грејања свих просторија, те се из тог разлога приступило заменом исте. Такође, извршена је поставка новог винил пода у просторијама радне собе млађе групе у површини од 60м2.

– Када је наступио прекид рада са децом , приступило се реновирању кухиње, гардеробног дела, вешернице и санитарног дела просторије. Извршени су керамичарски радови, радови на водоводној мрежи, електричарски радови, столарски радови и радови на постављању санитарног материјала. Кухиња је реновирана у потпуности након дужег времена без улагања. Постављена је подна и зидна керамика у целокупном делу, заменом водоводне мреже, прикључака за водовод, поставком новог бојлера, нове електричне мреже, бољим и ефикаснијим распоредом елемената, како би запослени на припремању оброка за децу имали све услове за несметани рад. Паралелно са постављењем керамике извршена је замена постављања алуминијумских врата са панелима у све три просторије. Поред наведених радова, упоредо су се одвијали молерски радови у радним собама, кухињи, просторијама за помоћно особље, санитарном делу дисперзивним бојама, како би се обновио простор за боравак и рад, рекла је Ђурђевић.

  За боравак малишана у овој Предшколској установи Општина Голубац обезбедила је и средстава као помоћ родитељима за бесплатни боравак сваког трећег и наредног детета, као и из социјално угрожених породица.

  – Финансирање Установе у току претходне године текло је несметано. Општина Голубац издваја значајна средства за боравак трећег и сваког наредног детета, из социјално угрожених породица и деце са сметњама у развоју. Ову повољност користило је деветнаест детета. У току је реализација неколико пројекта, а у плану је и усвајање нове Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања Општине Голубац за период од 2020-2025. Сви планови и извештаји о раду Установе доступни су на њиховом сајту и односе се на школску, радну годину,казала је Ђурђевић.

Предшколска установа ,,Ласта’’ располаже најсавременијим средствима, како дидактичким тако и средствима информационе технологије што у великој мери доприноси још успешнијој реализацији васпитно – образовног рада. Упорношћу и залагањем колектива и уз велику помоћ локалне самоуправе, родитеља, спонзора и донатора у протеклих година  побољшана је  материјално – техничка основа и услови за боравак деце, а самим тим и интересовање родитеља за услуге боравка малишана од једне до 6,5 година старости.

Љ.Настасијевић