2020-10-07T09:00:52+02:00 7. октобра, 2020. 09:00 |

Помоћ сваком ко испуњава услове

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2020. годину у Општини Мало Црниће добио је сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. За реализацију овог програма из буџета Општине планирана су средства у укупном износу од 9,6 милиона динара. Према опису мера планирано је милион динара за регрес за репродуктивни материјал, милион динара за кредитну подршку и 7,6 милиона динара за инвестиције у физичку имовину.

Регресирањем репродуктивног материјала (вештачко осемењавање) побољшава се расни састав сточног фонда, као и квалитет и квантитет економског положаја газдинства и самог подручја општине. Износ регреса по грлу износи 1.500 динара.

Кредитна подршка подразумева финансијску помоћ кроз кредите за обртна средства. Помоћ се састоји у регресирању камате на одобрене пољопривредне кредите. Износ кредита није лимитиран, а суфинансирање од 100 одсто је омогућено за износ кредита до 300.000 динара. За кредит преко тог износа корисник самостално финансира камату. За ову меру, рангирање корисника се неће вршити, већ ће се додела средстава обавити по принципу првопристиглих захтева.

За инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава планирано је 7,6 милиона динара, од тога 4,6 милиона за набавку јуница, док ће 3 милиона бити распоређено јавним позивом. Садашње стање у сектору сточарства на подручју Општине Мало Црниће указује да се постојеће природне повољности и смештајни капацитети недовољно користе. Подршка ће се састојати у унапређењу сектора кроз повећање бројности основног стада.

Подстицајима за подизање нових или уређење постојећих вишегодишњих засада воћа и винове лозе, као и пластеника, локална самоуправа подржава пластеничку производњу расада и поврћа у затвореном простору. Општина ће и ове године помоћи непосредним пољопривредним произвођачима који се активно баве пољопривредом, где ће кроз јавне позиве и конкурсе, крајњи корисници моћи да аплицирају за неку од понуђених мера.

-Уколико буде потребе за више средстава, наравно да ћемо ребалансом буџета повећати износ, јер желимо да сваки пољопривредник који поднесе захтев  добије помоћ. Поред регресирања репродуктивног материјала и суфинансирање камата на пољопривредне кредите, инвестираћемо и у физичку имовину, односно набавку квалитетних приплодних грла оваца, коза и свиња. За подизање нових или обнавњање постојећих производних и матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе може да се конкурише за износ од 500.000 динара. Општина финансира 50 одсто инвестиције и исти случај је са подизањем пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу. Набавка квалитетних јуница биће финансирана у стопостотном износу. Као и до сада сви заинтересовани пољопривредни произвођачи – носиоци пољопривредних газдинстава могу да се, под одређеним условима, јаве на конкурс и аплицирају за стеоне јунице које увозимо из Аустрије. Уколико добију грло, према Општини немају никаквих обавеза, сем да јуницу и теле осигурају код било које осигуравајуће куће, наглашава Малиша Антонијевић, председник Општине Мало Црниће.

                        Д.Д.

Пројекат суфинаснира Општина Мало Црниће.

Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.