2019-01-05T11:10:38+01:00 5. јануара, 2019. 11:10 |

ПOMOЋНА МЕХАНИЗАЦИЈА КОПА „ДРМНО“:Увек у покрету и на терену

Поправка булдожера

        Сектору помоћне механизације припада целокупан путнички и теретни саобраћај, као и тешка механизација ПК „Дрмно“. Рад се одвија у складу са динамиком самог површинског копа, односно 24 часа дневно, организовано по сменама. Најдинамичнији је почетак прве смене. Свако јутро на ПК „Дрмно“ почиње издавањем путних налога возачима и провером исправности возила, након чега може да се покрене транспорт специјализованих возила које одвозе рударе до њихових радних места.

         Сама конфигурација Копа „Дрмно“ захтева организован систем транспорта запослених до радних места. Све то се налази у делокругу рада Сектора помоћне механизације, којим руководи Драган Стевић. Тај сектор чине службе саобраћаја и тешке механизације. Радни задаци реализују се са колегама из предузећа „Косово Обилић“ и „Аутотранспорт“ Костолац.

        − Радни дан Службе тешке механизације почиње рапортом у пола седам ујутру. Тада, заједно са колегама из Сектора помоћне механизације, анализирамо постојеће стање на терену из претходне смене. Сагледавамо потребе експлоатације на Копу „Дрмно“ за дан који је пред нама и на основу свега тога се конципира дневни план активности. То се дефинише посебно за део који се бави одржавањем, а посебно за запослене који раде у Служби експлоатације тешке механизације. Упућују се радни налози шта и где која радна машина треба да обави, која радна машина треба да се транспортује у радионицу на редовно или хаваријско сервисирање, објашњава Ненад Николић, шеф Службе тешке механизације.

        Услови рада на површинском копу су тешки. Лети врућине и врелине, док се зими ниска температура удружује са јаким ударима кошаве. Због тога, већина радних места у Сектору помоћне механизације подразумева бенефицирани радни стаж.

                                                               ГПС технологија

          Сектор помоћне механизације поседује савремени систем за праћење машина и возила помоћу ГПС технологије, као и читав програм за праћење стања и експлоатације радних машина.

        − У сваком тренутку знамо где се која машина или возило налазе, у прилици смо да пратимо и путање којима се возила крећу, каже Николић.

         Весна Стојковић је из млађе генерације инжењерског кадра на ПК „Дрмно“. После студија на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, уследило је и стицање практичног знања у Сектору помоћне механизације. Ангажована је на пословима инжењера техничко-технолошке припреме у Служби саобраћаја.

        – Посао нашег сектора је захтеван. Неопходна је добра координација и одлуке се доносе у ходу, јер се истовремено организујемо на више страна. Сам рад на Површинском копу „Дрмно“ је занимљив и разноврстан. Сарадња са колегама је увек на добром нивоу јер се у оваквим условима захтева стопроцентно ангажовање сваког од нас, истиче Стојковићева.

                                                                                                                                            Р.Н.