У Попису пољопривреде ове године биће ангажовано око 3.000 пописивача.

Конкурс за пријављивање кандидата за пописиваче објављен је 15. августа на сајту Републичког завода за статистику (stat.gov.rs), сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања.

Грађани заинтресовани за рад у својству пописивача, могу да се пријаве искључиво попуњавањем електронске пријаве на поменутим сајтовима, од 15. до 21. августа (до 20.00 часова).

Услови које кандидати морају да испуне су следећи:

– да су држављани Републике Србије,
– да имају пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији,
– да имају најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве,
– стечено најмање трогодишње средње образовање,
– да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Процес селекције пријављених кандидата врши се у три фазе:

1. Избор пријављених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју,
2. Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу,
3. Селекција након оствареног успеха на обуци.

Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи у Процедури за избор пописивача.

Share.

Comments are closed.

Skip to content