2017-11-14T11:29:44+01:00 13. новембра, 2017. 11:33 |

Последњи дан за плаћање пореза

ЛОКАЛНA ПОРЕСКA АДМИНИСТРАЦИЈA

РАДИЋЕ И У СУБОТУ

 
Рок за уплату пореза на имовину за ову годину је 14. новембaр. Из тог разлога ће одељење Локалне порске администрације 14. и 15. новембра радити продужено, и то до 17:30 часова, а у суботу, 18. новембра, од 8 до 13 часова.

Тим поводом, из Локалне пореске администрације подсећају пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица, о последњем дану за измирење обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за ову годину. Подсећају да редовним и благовременим измирењем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате која се урачувана због кашњења у плаћању.