У Термоелектрани „Костолац Б“ ускоро почиње реализација још једног великог пројекта који се односи на унапређење заштите животне средине односно на изградњу постројења за третман отпадних вода. Добијање грађевинске дозволе за изградњу очекује се крајем фебруара, а почетак радова планиран је у марту. Према уговору, постројења треба да буду изграђена до 25. децембра 2019, када се очекује пуштање у пробни рад са доказивањем уговорних параметара постројења. Тада ће бити потписан и сертификат о преузимању.

− У термоелектрани „Костолац Б“ планирана је изградња три велика постројења за пречишћавање отпадних вода, као и четири сепаратора уља за пречишћавање атмосферских вода. Изградиће се постројење за пречишћавање отпадних вода након одсумпоравања и хемијске припреме воде, постројење за пречишћавање зауљених и замазућених отпадних вода и постројење за пречишћавање санитарних отпадних вода, каже Љиљана Велимировић, менаџер пројекта.

Овај пројекат је, иначе, део националног програма ИПА 2013, који се финансира средствима Европске уније и Републике Србије, које ће обезбедити „Електропривреда Србије“. Циљ пројекта је испуњавање домаће и стране законске регулативе везане за енергетски сектор и заштиту животне средине.

Вредност пројекта

           – Укупна вредност уговора о радовима је 5,4 милиона евра. Већи део средстава, у износу од 4,2 милиона евра, покриће се из фондова Европске уније. ЕПС ће учествовати са 740.000 евра, а планирана вредност накнадних радова је око 494.000 евра, навела је Љиљана Велимировић.

Укупна вредност уговора о услугама је 507.000 евра. За ове намене предвиђена су средства Европске уније у износу од 456.300 евра, док ће ЕПС учествовати са 50.700 евра. Пројектом су обухваћене и додатне количине отпадних вода које ће настајати на будућем блоку Б3, снаге 350 мегавата.

            Током технолошких процеса у производњи електричне енергије у ТЕ „Костолац Б“ долази до загађења процесне воде и појаве велике количине контаминираних отпадних вода. Као последица падавина и спирања терена у оквиру термоелектране, јављају се одређене количине загађених вода које се такође морају пречистити пре испуштања у природни реципијент, реку Млаву. Део запрљаних процесних отпадних вода транспортује се преко система за транспорт пепела и шљаке на депонију пепела. Од свих отпадних вода које настају у процесу рада термоелектране, у овом тренутку постоји једино „Биодиск“, постројење за пречишћавање санитарне отпадне воде.

                                                                                                                                             Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content