У Србији су рурална подручја заступљена у великом проценту , а што представља основу за развој сеоског туризма који  се котира веома високо у развијеним европским земљама и једна је од омиљених рекреација како породица, тако и појединаца. Поред  свежег ваздуха и уживања у природним лепотама и приступачније цене у односу на летовалишта су пресудне да се људи све чешће одлучују за овај вид активности. У земљама попут Србије, ова врста туризма може бити додатни приход становницима руралних подручја који се не баве пољопривредом. 

  Једно од газдинстава које се бави сеоским                туризмом

       Од развоја сеоског туризма предност осећају не само пружаоци услуга већ и локална економија која приливом туриста добија преко потребну финансијску стабилност. Такође, сеоски туризам може допринети оживљавању заборављене народне уметности и заната. Уколико сеоско домаћинство намерава да  постане део туристичке привреде, онда домаћин, поред неизоставне воље и знања, мора да познаје закон и задовољи тражене стандарде. По закону, свако домаћинство које се бави сеоским туризмом мора да буде категорисано што подразумева да се тачно попуне подаци о услугама које нуде домаћинства. Домаћин мора да попуни и Изјаву о испуњености минималних техничких услова за уређење и опремање  објеката за смештај, а што је  регулисано  Правилником о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС“, бр. 48/2012).

       Да би се побољшао квалитет сеоског туризма потребно је радити на едукацији свих који су укључени у развој сеоског туризма. Такође, мора да се побољша локална и регионална инфраструктура и да се учествује у брендирању производа. А велики разлог за то постоји, јер је сеоски туризам шанса за развој српског села .

                                                                                    Звездана Јовановић, дипл. инг.

Share.

Comments are closed.

Skip to content