У оквиру грант шеме Програма Exchange 5 одобрено је спровођење 18 пројеката у области управљања имовином на локалном нивоу. Пројекти ће бити реализовани у овиру Компоненте 1 Програма, а биће обухваћено 48 јединица самоуправе (18 координатора и 30 партнера) као и неколицина других корисника (ЈКП, развојне агенције, OCD). Укупна вредност уговорених пројеката износи преко 3,5 милиона евра, од чега донација ЕУ износи око 3 милиона евра, а остатак представља суфинансирање од стране корисника.

            Пројекат „Ефикасно управљање имовином за успешне локалне самоуправе“ који се финансира у оквиру овог програма заједно реализују Град Пожаревац као водећи партнер и шест општина: Петровац на Млави, Кучево, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица. Укупна вредност пројекта је 208.000 евра, а приликом потписивања Меморандума о сарадњи између партнера, градоначелник Пожаревца Бане Спасовић је нагласио да је циљ пројекта да се кроз попис имовине створе услови за ефикаснијим управљањем непокретностима у будућности. Попису непокретности партнери ће приступити заједно, системски и на организован начи. У наредних 12 месеци пописаће се све непокретности од подземних инсталација, преко путева, до објеката, са циљем обезбеђивања комплетне документације, на основу које ће се јединице локалне самоуправе укњижити као власници над поменутим непокретностима. Поред тога, непокретности ће бити унете у јединствену електронску базу података.

            -Преузимањем власништва и овлашћења над датом локалном јавном имовином, Град Пожаревац и партнерске општине ће моћи много ефикасније и ефективније да управљају јавном имовином, у смислу да ће моћи много брже да изводе радове на инфраструктури, уз избегавање компликованих процедура, тражења сагласности од министарстава, републичких предузећа и осталих. Такође, реализација пројекта ће директно допринети побољшању ситуације код крајњих корисника. Пословни сектор и пољопривредници који користе или су заинтересовани да постану корисници пољопривредног земљишта у јавном власништву у партнерским локалним самоуправама ће имати користи од добијања валидних и ажурних информација, јасне методологије за одређивање цене закупа и укупних ефикаснијих услуга. Потенцијални инвеститори који су директно заинтересовани за коришћење локалне јавне имовине ће бити боље информисани о критеријумима коришћења и транспарентној локацији јавне имовине. Целокупно становништво у седам партнерских општина ће имати користи од ефикаснијих услуга локалне управе, транспарентнијег и инклузивнијег процеса доношења одлука и самим тим вишег животног стандарда. Верујем да ћемо бити успешни на овом, као и на претходном пројекту који смо заједно реализовали кроз Програм Exchange 4 – „Управљање јавном својином – корист за све“, када смо пописали преко 80 одсто имовине која је сада у нашем власништву. Град Пожаревац је кроз тај пројекат пописао све објекте јавне намене и путеве на целој својој територији, истакао је Спасовић.

Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content