2020-12-18T16:17:27+01:00 18. децембра, 2020. 16:17 |

Пожаревац: Биће празничног вашара, у току закуп тезги

Ни ове године неће изостати празнични вашар поводом Нове године и Божића. Веће Града Пожаревца данас је одлучило да Градски парк, као локацији јавне намене, буде место за продају, у периоду од 23. децембра до 7. јануара. Цена закупа тезге је око 6.500 динара.

ДВАДЕСЕТ ТЕЗГИ

Наводи се да је Туристичка организација Града Пожаревца дужна да организује доношење, постављање и одношење двадесет дрвених мобилних тезги, постављених према техничкој скици са распоредом, површином и наменом продаје производа, коју одређује комисија коју формира Градско веће. 

Производи који ће се продавати на Новогодишњем и Божићном вашару подељени су у три категорије, новогодишњи поклони (честитке, украси, зимске капе, шалови, рукавице, чарапе и слично), рукотворине и сувенири и трећа категорија су домаћа храна и пиће (кувано вино, кувана ракија, домаћи специјалитети, мед, домаћи сиреви, гастрономија и слично).

Право на доделу површине јавне намене и закуп привременог објекта за продају производа имају регистроване занатске, трговинске и угоститељске радње, регистровани винари и произвођачи ракија, регистрована пољопривредна домаћинства, произвођачи органске и домаће хране, произвођачи сувенира и рукотворина организовани у регистрована  удружења  грађана.

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање за учешће и продају производа по овој одлуци вршиће се од 18. децембра, по објављеном јавном позиву на сајту Града Пожаревца и локалним медијима. Избор учесника, по поднетим пријавним листовима и достави тражене документације извршиће комисија коју формира Градско веће.

Како критеријуме за избор учесника наводе: да излагач испуњава тражене услове, што доказује приложеном документацијом уз пријавни лист; да обавља делатност која се уклапа у планирани садржај манифестације и редослед пријава.

ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА

Издавање решења за коришћење површине вршиће надлежно Одељење за имовинско – правне послове Градске управе Града Пожаревца, по извршеној уплати закупа привременог објекта и плаћене одговарајуће таксе за заузећа површине јавне намене, а пре постављања на утврђеној локацији.

ЦЕНА ЗАКУПА

За коришћење површине јавне намене за период од 23. децембра текуће године до 7. јануара 2021. године, по овој одлуци Градског већа, корисник плаћа:

– закуп привременог објекта од 1м2 са 1м2 манипулативног простора, у износу од 5.000,00 динара, а на рачун јавних прихода буџета Града Пожаревца број: 840-714565843-77, по моделу 97, са позивом на број (ПИБ), са назнаком – накнада за коришћење површина јавне намене.

Подносилац захтева дужан је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03, по моделу 97, са позивом на број 52080, у износу од 1.577,00 динара, по важећој таксеној тарифи.

КОНРОЛА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Контролу коришћења површине јавне намене вршиће Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца. Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“  Пожаревац, дужно је да по истеку времена трајања вашара очисти површину јавне намене и доведе у исправно стање.

У одлуци се наглашава да су корисници површине јавне намене у обавези да се придржавају свих мера прописаних од стране Кризног штаба, с циљем борбе против вируса ковид – 19.