После пријемног испита одржаног почетком јула, упис на прву годину основних студија Одсека примењених инжењерских наука (ВТШСС Пожаревац) обављен је 9. јула. Могућност да се упише на неку од студијских група о трошку буџета остварило је укупно 135 од 143 кандидата који су положили пријемни испит. Одсек, иначе, по конкурсу, у школској 2021/2022. години  може да упише укупно 220 студената.

Највише будућих студената пријавило се да студира електротехнику и рачунарство и  ова група је попуњена у првом уписном року на буџетским студијама. На студијској групи заштита животне средине такође је попуњена буџетска квота од 25. На одсеку заштита биља остало је још 10 слободних места на буџету, а на машинству 6. Највише слободних места има на студијској групи прехрамбена технологија и нутриционизам, 15. На овој групи може да се упише укупно 34 студента.

У наредну школску годину Одсек примењених инжењерских наука Академија Београд уписује нови смер. То је безбедност и здравље на раду. Предвиђено је да се упише 40 студената, 20 на буџету и 20 самофинасирајућих. Пријемни испит положило је њих 8 и стекли су право уписа на буџетском финансирању.

Рангирање за упис је рађено на основу општег успеха у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту из математике, односно тесту из опште информисаности. Збир бодова по датим мерилима је највише 100 и одређује место кандидата на ранг листи. Кандидати који се налазе на ранг листи и имају најмање 51 бод, могу се уписати на студије о трошку буџета.

У јунском уписном року тест из математике полагала су 12 кандидата на смеровима електротехника и машинство. Остали су полагали тест из опште информисаности. Други уписни рок за попуњавање преосталих места је у септембру.

                                                                                     Д. Д.

Share.

Comments are closed.

Skip to content