Невладина организација „Транспарентност Србије“ обавила је током 2015. године истраживање под називом „Индекс транспарентности локалне самоуправе у Србији“. Реч је о пројекту реализованом уз финансијку помоћ Амбасаде Велике Британије, а спровођење пројекта подржали су Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Агенција за борбу против корупције и Стална конференција градова и општина.

Оцењивани су и рангирани сви градови и општине у Србији, укупно 145, док су 23 градске општине само оцењене, али нису рангиране, с обзиром на то да немају исте надлежности као општине. Коначне оцене, односно индекси кретали су се у распону од 0 до 100.

Просечна оцена транспаренстности након спроведеног истраживања је 40 бодова, што је релативно ниско. Оцену изнад 50 имају 32 локалне самоуправе, изнад 60 има 8 општина, док само једна општина завредела оцену већу од 70. Изузев Пожаревца који се уклапа у републички просек, јер има 48 бодова (заузима 37. место по транпарентности у Србији), све остале општине у Браничевском округу су испод просечне траспарентности, односно испод 100. места.

Иначе, индекс представља збир позитивних поена добијених из индикатора који су подразумевали анализу сајтова, докумената, односно одговора добијених на захтеве за слободан приступ информацијама и непосредан увид у функционисање управе- услужних центара, као и података добијених од других органа.

Share.

Comments are closed.

Skip to content