Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, удружења, стручну и осталу јавност да се упознају са текстом нацрта: Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о локалним административним таксама, Одлуке о боравишној такси и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (у даљем тексту: одлуке о таксама и накнади) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о одлукама о таксама и накнади одржава се од 17. до 21. децембра.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском већу Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: uprava@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу нацрта одлука о таксама и накнади“.

Детаље Позива можете видети путем следећих линкова:

Сутра  (20. децембар) у сали 11 Градске управе Града Пожаревца у 13,00 сати одржаће се отворени састанак са представницима стручних служби, коме могу присуствовати заинтересовани грађани, удружења, стручна и остала јавност, као и средства јавног обавештавања.По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 8 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе и Текст нацрта oдлука о таксама и накнади.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content