Након проглашења ванредног стања у Републици Србији рад су обуставиле све образовне установе. Министарство просвете, науке и технолошког развоја убрзо је за ученике основних и средњих школа организовало наставу учења на даљину. Од 17. марта наставници и ученици наставу могу да прате свакодневно на програмима РТС 2, РТС 3 и РТС Планете, а све образовне установе са територије града Пожаревца одмах су се укључиле у организацију наставе на даљину. 

Према речима председника Актива директора основних школа у граду Пожаревцу Горана Сегера, све установе направиле су сопствене платформе путем којих се комуницира са ученицима, задају им се домаћи задаци, одговара на питања везана за градиво… 

  Горан Сегер

-У првом тренутку искористили смо све могућности које смо имали на располагању, вајбер групе, наставу преко скајпа, а организовали смо и часове на свим друштвеним мрежама, у зависности ко се како снашао. Међутим, за оне који нису били у могућности да оформе своје, на располагању је „Microsoft“ платформа Министарствa просвете, науке и технолошког развоја. Потпуно смо отворени за сваку сарадњу, трудимо се да не претерујемо у захтевима из разлога што је целокупна ова ситуација потпуно нова за децу. Најважније је дати деци одговоре по питању градива. За запослене се стално уводе нова правила,  када се достављају задаци ученицима, када им се постављају питања, када се прегледају домаћи задаци, када се одговора на питања ученика, истакао је Сегер уз напомену да су у тренутној ситуацији јако важне стрпљивост, практичност и афирмативност.

Реални живот у виртуелном

Др Горан Несторовић

Када је у питању настава на даљину у којој учествују ученици средњих школа, она се одвија редовно, по плану.  У изјави за наш недељник, др Горан Несторовић, директор Техничке школе са домом ученика „Никола Тесла“ у Костолцу и председник Актива директора средњих школа града Пожаревца, истакао је да све установе, имајући у виду тренутну ситуацију, функционишу добро. 

-Од првог дана од када је успостављена настава на даљину ревносно су све школе то прихватиле и поставиле своје платформе на основу којих изводе наставу. Доминира платформа „Microsoft Teams“ коју препоручује Министарство просвете, док се као подршка користе платформе које су инсталиране на свим информационо комуникационим уређајима (телефонима, рачунарима) вибер, воц ап, месинџер, све оно са чиме можемо да ступимо у контакт са ученицима и њиховим родитељима, рекао је др Несторовић и додао: 

-Настава на даљину је пресликавање реалног живота у виртуелни. Зато се трудимо да распоред часова остане истоветан оном у реалним условима. Веома важна је и међусобна комуникација, као и комуникација са ученицима. Могу слободно да кажем да је систем успостављен, да средње школе успешно функционишу у овом систему, каже председник Актива средњих школа др Горан Несторовић.

М. П.  

Директорка ОШ „Доситеј Обрадовић“ Ивана Јоксимовић каже да је ова школа  направила свој распоред часова по разредима како би ученици добијали наставне материјале за одређене предмете чиме се води рачуна о оптерећености ђака. Ученици су  заједно са својим наставницима оформили у вибер групе и гугл учионице и добили сва неопходна обавештења о новонасталој ситуацији и учењу која прате и њихови родитељи.

Ивана Јоксимовић

– За ученике који немају могућност интернет комуникације, школа је организовала припремљене штампане материјале који се по договору преузимају или шаљу поштом ученицима, али тај број је мали. Школа реализује и наставу са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка на начин који је прилагођен родитељима и ученицима. Такође, информишемо  и обавештавамо родитеље и ученике на свом сајту и фб страни, као и на спољној огласној табли о свим препорукама и распореду наставе, каже Јоксимовић и додаје да обзиром на то да је настава на даљину новина за све, показало се да су сви спремни за учење на даљину и прилагођавању новонасталој ситуацији. 

Наставници истичу да је врло важна комуникација са родитељима који су сада у великој мери укључени у рад своје деце као  и повратна информација о праћењу рада ученика. У том циљу Школа је спровела упитник за родитеље и добила све неопходне информације.  Од укупног броја анкетираних родитеља ученика свих разреда , 99% је одговорило да њихова деца прате наставу на РТСу и да су упознати са материјалима које добијају ученици преко различитих платформи за учење.

– Оно што нам је посебно важно је да 99,2 % ученика редовно ради и шаље наставницима домаће задатке. Утисак родитеља о самој реализацији  наставе на даљину је следећи: у потпунопсти је задовољно 74.9% родитеља, 23,6 % делимично задовољно и 1.8 % није задовољан. Осим наставних садржаја, школа је организовала и занимљиве садржаје за ученике као што су позоришне онлајн представ, виртуелни обилазак музеја, биоскоп онлајн… Одељењске старешине припремају и часове одељењске заједнице  на којима ће са ученицима размењивати едукативне садржаје на тему превенције и заштите од вируса, а педагошко психолошка служба пружаће сталну подршку и реализовати онлајн радионице са ученицима у циљу њихове веће мотивисаности. Ученички парламент такође функционише путем своје виртуелне групе, истакла је директорка „Доситеја“.

Виртуелно и дуално образовање

Комисијa за развој и спровођење дуалног образовања оформила је тим који ће омогућити да се током ванредног стања настава у области дуалног образовања прати он лајн, то јест на даљину.

Неопходно је омогућити снимање, а потом и емитовање материјала који је у складу са плановима наставе и учења у опремљеним учионицама, савременим радионицама. 

Настава ће обухватати теоријски део, као и теме за припрему за учење кроз рад. Такође, биће организовано снимање симулације производних процеса, који ће бити доступни ученицима у оквиру практичне наставе на даљину. Детаљно ће бити приказане различите фазе производних процеса, праћене инструкцијама наставника.

Свакако су утисци наставника да је ово нови, велики изазов за све, али и чињеница да треба уложити већи напор, јер не постоји непосредан контакт са ученицима, нема атмосфере која је типична за рад у учионици уживо. Улаже се велики труд да се превазиђу препреке које се односе на смањену комуникацију са ученицима који немају могућност интернет повезивања. 

Реализација наставних часова, резултати рада, активности и праћење напредовања ученика  евидентираће се у електронском дневнику дневнику и родитељи ће имати стални увид у рад своје деце. Предности овог вида учења су што нема губљења наставе , даје се могућност да родитељи у већој мери испрате радне навике своје деце, а ученике позива на већу самосталност и одговорност у учењу. 

М.П. и Т.Р.С.

Share.

Comments are closed.

Skip to content