2020-10-08T13:46:56+02:00 8. октобра, 2020. 13:46 |

Пожаревац: Обука за унапређење база података

У оквиру пројекта који заједнички реализују Град Пожаревац и Општина Велико Градиште “Унапређење предуслова за коришћење локалних социоекономских потенцијала кроз Географско информациони систем“ за запослене у локалним управама и туристичким организацијама организована је  обука. Пројекат је део програма ЕУ ПРО и треба да обезбеди унапређење ГИС-а кроз развој постојећих база података и правних механизама за боље планирање активности.

Реализација пројекта је започета у јуну прошле и треба да буде завршена до краја ове године. Циљ је да се кроз ГИС обезбеди доступност и повезаност информација којима Пожаревац и Велико Градиште располажу.

У овој фази реализације ради се обука за три модула, пољопривреду, туризам и инвестиционе зоне, навела је Данијела Туфегџић, менаџер пројекта:

 – Обука се односи на рад у новим модулима, али ће бити организована и обука за управљање тим истим подацима који се налазе на званичним интернет странама Града Пожаревца и Општине  Велико Градиште и треба да обезбеди унапређење предуслова за коришћење локалних социоекономских потенцијала.

Стефан Стевић, руководилац одељења за урбанизам и имовинскоправне односе у Општини Велико Градиште сматра да је развој ова три модула значајан за међусобно повезивање ових локалних заједница као и њихово уклапање на глобалнијем нивоу кроз Географско информациони систем:

-На тај начин бисмо могућим инвеститорима приближили податке, јер би се једним кликом могло проверити у којим је зонама могућа изградња нових објеката, која су правила за изградњу и остало. План ових самоуправа је да се склопе споразуми са заитересованим институцијама на локалном и глобалном нивоу и на тај начин добије јединствена база података са свим потребним информацијама.

Модул туризма би на једноставан начин показао  туристичке потенцијале и могућности, док би модул пољопривреде сакупио све значајне информације о  регистрованим пољопривредним газдинствима.