2018-10-02T12:09:14+02:00 2. октобра, 2018. 12:09 |

Пожаревац: Од сутра топле пробе

Како смо добили обавештење, у среду 3. октобра започеће топле функционалне пробе на територији града Пожаревца, на делу система на коме дистрибуцију топлотне енергије врши ЈП Топлификација Пожаревац.

У наредним данима, према утврђеном распореду, провере рада система и отклањање евентуалних недостатака ће се обављати сукцесивно на свим локацијама прикљученим на систем даљинског грејања града Пожаревца.

На деловима појединих зона, на којима су у току радови на прикључењу нових објеката на систем, топле пробе ће бити померене у складу са завршетком радова и временским условима, а најкасније до званичног почетка грејне сезоне.

Топле пробе ће, у складу са временским условима, трајати најдуже до 15.октобра односно док се не стекну законски услови за званичан почетак грејне сезоне, до када ће  комплетан топлификациони систем бити у функцији.

За овако рани почетак топлих проба стекли су се технички услови правовременим и опсежним радовима на ремонту система током летњих месеци.