У Градском здању потписан је Протокол о примени васпитних налога. Ради се о  једном институту из Закона о малолетним починиоцима кривичних дела и кривично – правној заштити малолетних лица који по први уводи такозване диверзионе мере, односно мере којима се скреће од уласка у дуготрајне, скупоцене судске процедуре. Примена васпитних налога који се иначе изричу ка малолетницима који су починиоци одређених кривичних дела за које је запрећена новчана казна или казна затвора до пет година, су пре свега мере које омогућавају реинтеграцију и рехабилитацију малолетних починиоца кривичних дела, односно уопште деце и младих у сукобу и у ризику сукоба са законом.

            -У питању су два васпитна налога, укључивање у друштвено користан рад и укључивање у саветовалиште на третман. Они могу да трају максимално 6 месеци и неће утицати на редовно похађање наставе и остале активности малолетника, а спроводиће се са родитељем или стараоцем и за крајњи циљ имају рехабилитацију. Ове мере којима се малолетници директно укључују у одређене активности у локалној заједници могу да допринесу да се пре свега превенира кривично дело, а исто тако да се ради на усвајању система вредности и свега онога што је неопходно да се малолетници не би стигматизовали и да никада више не учине дело за које се гоне, истакла је директорка Центра за социјални рад Татјана Рајић.

            Потписници Протокола су са једне стране Центар за социјални рад, а са друге Црвени крст Пожаревац, Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, ЈКП „Комуналне службе“, Јавна установа „Спортски центар Пожаревац“, Међуопштинско удружење глувих и наглувих Пожаревац, Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним и аутистичним лицима Пожаревац и Удружење грађана „Шанса“. На основу  анализе коју је обавио Центар за социјални рад, дошло се до закључка да поменуте организације су те које имају довољно капацитета да у наредном периоду раде са малолетним преступницима на њиховој реинтеграцији и рехабилитацији. У наредном периоду радиће се на томе да се одређене организације оспособе и за примену осталих васпитних налога у које спадају: медијација, односно поравнање са оштећеним, укључивње у редовно школовање, здравствену установу везано за злоупотребу психоактивних супстанци…

            Председник Скупштине града Пожаревца Бојан Илић каже да васпитни налог има за циљ да се малолетницима који изврше неко кривично дело не изричу одмах казне, већ да се кроз васпитни налог делује тако што ће се ојачавати њихов лични интегритет, како се такве ствари не би понављале.

            -Сви знамо да је превентивно деловање најделотворније и тако треба да посматрамо васпитни налог. Сигуран сам да ће све установе које су потписале овај споразум допринети да он добије своју праву функцију, казао је Илић.

            Представник Вишег тужилаштва Слободан Ковачевић је истакао да Тужилаштво веома цени напоре Града Пожаревца, Центра за социјални рад и свих других установа које  су предузеле мере да се уреди ова област везана за малолетничко правосуђе, односно за изрицање васпитних налога.

            -Значајно је што након потписивања овог протокола постоји један уређен правни систем како се васпитни налози могу примењивати. Ми као Тужилаштво смо захвални, јер не само да ће то омогућити нама ефикаснији рад, већ ће превентивно деловати на малолетнике. Пожаревац је један од ретких градова у Србији који примењује овај институт, казао је Ковачевић.

            Потписивањем овог протокола према речима директора ЈКП „Комуналне службе“ Слободана Јовића, ово предузеће је преузело одговорност и бригу о деци са којима ће се у наредном периоду радити.

            -За рад са малолетницима биће задужени најодговорнији људи, јер та брига мора да буде видна и све време проведено са нама мора на њих да остави позитиван траг и да утиче васпитно. Комунално предузеће већ има искуства у оваквом раду и даћемо велики допринос да ово што је Град замислио заједно са Тужилаштвом спроведемо у најбољем реду, рекао је Јовић.

            Ово је огроман корак за нашу локалну самоуправу и он је као такав препознат и од стране Уницефа, који је практично помогао да се отпочне са применом ове врсте  диверзионих мера у Граду Пожаревцу, који је проглашен за пример добре праксе. Потписивању Протокола су присуствовали представници Вишег тужилаштва, Вишег суда и Полицијске управе Пожаревац.

                                                                                                          Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content