2020-12-18T16:41:37+01:00 18. децембра, 2020. 16:40 |

Пожаревац: Продаја природних јелки

Новогодишње јелке ћете у Пожаревцу моћи да купите у Улици Моше Пијаде, на паркинг месту са леве стране, од улаза у паркинг  простор између киоска и мењачнице, до ограде на паркингу. Продаја ће почети у недељу, 20. децембра, и трајаће десет дана, до 30. децембра. Закуп простора је 60 динара по квадрату, плус такса.

У одлуци Већа се наводи да корисник јавне површине може продавати искључиво јелке са бусеном и потврдом надлежног шумског газдинства. Решее за коришћење површине јавне намене из члана 1. ове одлуке, издаје  Одељење за имовинско – правне послове  Градске управе Града Пожаревца.

Наглашава се обавеза придржавања свих мера прописаних од стране Кризног штаба у борби против вируса ковид-19.

Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац дужно је да по истеку времена предвиђеног за трајање продаје, површину јавне намене очисти и доведе у исправно стање. Контролу коришћења површине јавне намене вршиће Одељење за инспекцијске послове  Градске управе Града Пожаревца.

ЦЕНА ЗАКУПА

За коришћење површина јавне намене корисник плаћа дневну накнаду у износу од  60,00 динара по метру квадратном, на рачун 840-714565843-77, позив на број по моделу 97, са позивом на број ( ПИБ), са назнаком – накнада за коришћење површина јавне намене.

Подносилац захтева дужан  је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03, по моделу 97, са позивом на број 52080, у износу од 1.577,00 динара по важећој таксеној тарифи.