2018-07-12T12:03:43+02:00 12. јула, 2018. 12:01 |

ПОЖАРЕВАЦ: СЕРТИФИКОВАНА ОБУКА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ НАЈОСЕТЉИВИЈЕ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ: Учествовало више од 40 стручњака

Учесници обуке

Деца са сметњама у развоју имају право на услуге социјалне заштите, уколико њихове потребе за негом и материјалном сигурношћу превазилазе могућности породице. У систем социјалне заштите укључено је тек нешто више од 10.000, у систем образовања око 15.000, док о броју деце обухваћене системом здравствене заштите нема тачних података. У Србији има око 90.000 деце са сметњама у развоју.

Татјана Рајић, Јована Миловановић и Надежда Сатарић

С тим у вези, у Пожаревцу је протеклог уторка организована сертификована обука за идентификацију најискљученије деце са сметњама у развоју, у којој је учествовало више од 40 стручњака из социјалне заштите и повереништава комесаријата из 10 општина три округа – Браничевског, Подунавског и Јужно – банатског. Ово је само једна од активности које се спроводе у оквиру Пројекта „Подршка локалној интеграцији избеглица из бивше Југославије и интерно расељених лица“. Пројекат реализује београдско Удружење „Amity“, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уз финансијску подршку Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице на територији осам округа (48 општина) у Србији.

Јована Миловановић, помоћница министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, информисала је о раду и сарадњи која постоји између надлежног министарства и Високог комесаријата за избеглице.

-Министарство промовише мултидисциплинарни приступ кроз јачање локалних самоуправа и капацитета центара за социјални рад, што у радној снази, што у информатичкој подршци, истиче помоћница министра.

Иначе, Центар за социјални рад у Пожаревцу је запослио једног радника – водитеља случаја, који ће, по основу овог пројекта, бити ангажован до јануара наредне године.

По стандардима Светске здравствене организацизације око 7 процената од укупног броја деце су деца са сметњама у развоју. По речима Надежде Сатарић из Удружења „Amity“ највећи број њих далеко од тога да је укључен у живот локалне заједнице, у постојеће сервисе заштите, у образовање…