Од 1. априла у Пожаревцу почињу радови на потпуној реконструкцији Синђелићеве улице с’ обзиром на то да је уговор са извођачем радова на уређењу топловодне, водоводне и електро мреже на овој локацији већ закључен. У спровођење програма, односно реновирање подземних инсталација и уређење јавне површине, укључена су јавна предузећа „Водовод и канализација“, „Топлификација“ и Град Пожаревац.

Следећи корак у реализацији инвестиција ЈП „Топлификација“ је расписивање јавне набавке за ширење топловодне мреже дуж целе леве стране Улице ПП одред до другог дела Цане Бабовић (до вртића) према Црногорској улици. Ови радови отпочеће 1. маја. У плану је и изградња секундарне мреже у улицама Милоша Обилића 36, Моравској 56 и Иве Маринковића, а следи и реализација пројекта ширења топлопредајне мреже у Улици Немање Томића, која би обухватала и рејон Милоша Обилића 36 и локације око Улице Братства јединства.

До 1. марта биће завршена израда пројекта на ширењу топлификационе мреже у Месној заједници „Сопот“, након чега ће се приступити расписивању јавне набавке, а затим започети и процес обезбеђивања грађевинске дозволе. Уколико све буде ишло по плану радови на овој локацији отпочеће 1. јула.

Тренутно се ради пројекат ширења примарног вода топловода из Изворске улице, који би требало да прође испод пруге, како би се топловодом обезбедили и потрошачи у Улици Хајдук Вељковој. Један примарни вод спровешће се и за зграде у Улици Ђуре Ђаковића, према објектима у Улици Илије Гојковића (код Хиподрома).

М. П.

Share.

Comments are closed.

Skip to content