2020-10-07T09:53:24+02:00 7. октобра, 2020. 09:53 |

Пожаревац: Скупштина о првом ребалансу буџета

За петак, 9. октобар, председник пожаревачког локалног парламента Предраг Мијатовић, заказао је седницу градске скупштине.

Главна тачка дневног реда је први овогодишњи ребаланс буџета по коме се укупни расходи и издаци планирају у износу од 5.184.282.319 динара. Према структури прихода 68,53 посто буџета чиниће уступљени приходи, 5,60 одсто су трансфери, 0,32 процента су примања од продаје нефинасијске имовине, док изворне приходе чини 25,54 одсто. Такође, укупан трансфер Градској општини Костолац овим ребалансом предвиђа се у износу 349.977.251 динар.

Одборници ће разматрати и предлог одлуке о изради плана детаљне регулације Првомајске улице у Костолцу, као и одлуке о давању на коришћење монтажног објекта- гараже у Таковској, „Паркинг сервис“-у. Биће речи и о допуни ценовника овог јавног комуналног предузећа као и о утврђивању цене топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања у грејној сезони 2020/2021.

На дневном реду заседања је и предлог Акционог плана за унапређење географског информационог система Града 2021-2022. године.

Када је реч о именовањима, разрешењу и престанку мандата, Скупштина ће одлучивати о изменама чланова Градског штаба за ванредне ситуације.