2018-07-30T20:04:19+02:00 30. јула, 2018. 20:04 |

Пожаревац: Скупштинско заседање у четвртак

За четвртак, 2. август, председник Скупштине Бојан Илић заказао је седницу пожаревачког локалног парламента, на чијем дневном реду ће се наћи четири теме. Једна од њих је предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта и објеката из јавне својине Града Пожаревца у корист јавне својине Републике Србије, непосредном погодбом, без накнаде. У питању је реализација пројекта реконструкције и доградње постојећег објекта интернатског смештаја Пољопривредне школе „Соња Маринковић“. Средства за реализацију, односно 75 милиона динара (без ПДВ-а), обезбеђена су из Банке за развој Савета Европе, са којом је Република закључила оквирни уговор о зајму. Допринос Владе Србије је у обезбеђењу грађевинског земљишта које се прибавља од локалне самоуправе, под условом да су објекти који се отуђују, у функцији и служе за потребе школе. Ради се о земљишту у зони Дома ученика на Тулби, то јест у зони парк шуме Тулба – Табана, саобраћајница Милоша Обилића и Косте Стаменковића.

Одборници ће такође расправљати и о плану рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији Града Пожаревца за јул – децембар ове године, као и о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за прошлу годину.

Предлози аката из области избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата и овога пута биће део дневног реда о чему ће се расправљати за скупштинском говорницом.

М. П.