На стручном скупу са темом „Локални медији и маргинализација особа са инвалидитетом“, у Пожаревцу су се окупили представници медија Браничевског округа, удружења особа са инвалидитетом и установа социјалне заштите, са циљем да се кроз размену искустава допринесе бољем информисању особа са инвалидитетом.

Координаторка пројекта Андријана Максимовић, указала је на резултате добијене анализом медијских садржаја који недвосмислено потврђују да су особе са инвалидитетом готово невидљиве у медијској сфери Браничевског округа:

– Упркос чињеници да је у нашем округу више од двадесет медија, особе са инвалидитетом или теме од значаја за ту осетљиву групу наших суграђана, потпуно су маргинализоване. Кроз анализу медијских садржајан уочили смо да један медиј, у просеку, на годишњем нивоу, пласира око десет објава од значаја за особе са инвалидитетом, као и да су то пре свега кратке опште – информативне форме, без едукативних и промотивних садржаја. Само је десет посто укупних објава, што значи свака десета, са активистичким дискурсом. Закључци су да је неопходно да медији покажу самоиницијативу и уврсте особе са инвалидитетом у своју агенду. Такође, да удружења и центри за социјални рад морају имати активнији однос према медијима и омогућити лакши приступ информацијама. Проблеми су уочени и по питању недовољног познавања тема од значаја за особе са инвалидитетом, непознавања терминологије, као и техничке неприлагођености медијских садржаја, што су задаци за неку идућу едукацију. Специфичан проблем јесте и финансирање, које ограничава доступност медија за удружења и установе. Међутим, јавно информисање није само задатак медија, већ држава и локалне самоуправе морају створити услове за његово остварење.

– Особе са инвалидитетом имају право на информисање исто као и сви остали грађани, али су остали обесправљени. То доприноси продубљивању предрасуда и њиховој даљој дискриминацији у свим другим сферама друштвеног живота. Овим скупом нећемо постићи велике помаке, али начинили смо први корак, отворили питања, лоцирали најважније проблеме, тако да очекујемо да се разлика ипак примети. Важно је наставити рад на унапређењу свести медија о овој теми, а потом и сензибилисању јавности, јер сви ми имамо иста права и потребе, али је неким суграђанима друштвена заједница отежала остварење тих права и потреба, закључила је Максимовић.

Скуп је приређен 20. фебруара, у хотелу „Дунав“, у организацији медијске куће „Реч народа“ Пожаревац, уз финансијску подршку Министарства културе и информисања РС.  

Share.

Comments are closed.

Skip to content