2018-11-28T19:33:38+01:00 27. новембра, 2018. 12:33 |

Пожаревац: Учествујте у јавној расправи


Градско веће Града Пожаревца позива представнике државних органа, представнике цивилног друштва, стручну јавност, као и све заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Локалног акционог плана за родну равноправност и унапређење положаја жена Града Пожаревца за период од 2019 – 2021. године и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту Плана одржаће се у периоду од 27. новембра 2018. године, до 4. децембра 2018. године.

Нацрт Плана налази се на сајту Града Пожаревца:

https://pozarevac.rs/wp-content/uploads/2018/11/Nacrt_Rodna_ravnopravnost.pdf

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градском већу Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: ntrajkovic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градско веће Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу Локалног акционог плана“.

По окончању јавне расправе, Градско веће Града Пожаревца ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 8 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

https://pozarevac.rs/poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-lokalnog-akcionog-plana-za-rodnu-ravnopravnost-i-unapredjenje-polozaja-zena-grada-pozarevca-za-period-od-2019-2021-godine/