2021-03-01T11:43:27+01:00 1. марта, 2021. 11:43 |

Пожаревац: Војне вежбе на Могили

 

Информативна служба Града Пожаревца обавештава грађане да ће јединице војске Србије изводити вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“ 9. марта, у времену од  10 до 16 часова, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде – Могила – Градско брдо.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеном времену.

Полигонски – вежбовни простор у којем ће се изводити вежбе са бојним биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом и обезбеђен стражарима.

У току извођења активирања МЕС, у датим рејонима долазиће до долета делова материјала који се руши, земље и камена и представљају сталну опасност за лица која се не придржавају овог обавештења, јер могу да изазову погибију или тешко повређивање лица која су у близини.

Обавештава се становништво да у наведеном периоду не борави у означеном простору и да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање неескплодираних минско-експлозивних средстава, јер је то опасно по живот. При наиласку на неексплодирана МЕС свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или Команду ЦО Ков у Пожаревцу.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем неексплодираних МЕС и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања, могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу.