Скупштина града Пожаревца донеле је oдлуке о изради „Прве измене и допуне Плана генералне регулације „ Пожаревац 1“ , „ Друге измене и допуне Плана генералне регулације „ Пожаревац 2“  и новог „Просторног плана Града Пожаревца“.
Моле се грађани, институције, привредни субјекти и свa заинтересованa лица да доставе своје сугестије за израду напред наведених планова Главном урбанисти Града Пожаревца, улица Дринска број 2, у периоду од 22.05.2024. до 20.06.2024.
Служба Главног урбанисте Града Пожаревца ће размотрити све пристигле сугестије и уврстити их у напред наведене планске документе.
Обухвати наведених планова приказани су на следећим сликама :
Share.
Leave A Reply

Skip to content