Градско веће Пожаревца позива грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавност и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацртa Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2021. годину и дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа одржаће се од 16. до 23. jуна.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште на адресу: marko.savic@pozarevac.rs или поштом на адресу: Градска управа града Пожаревца, Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавну расправу о нацрту Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2021. годину“.

По окончању јавне расправе, Градско веће анализираће све примедбе. На основу предлога и сугестија учесника сачиниће се извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 10 дана, од дана окончања јавне расправе, исти објавити на интернет страници Града Пожаревца.

Иначе, Локални акциони план запошљавања је основни стратешки плански документ локалне политике запошљавања и саставни је дeo скупа активности локалног социоекономског развоја. На основу њега дефинишу се циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати у току ове године, укључујући и укупан износ расположивих финансијских средстава.

Share.

Comments are closed.

Skip to content