Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници одржаној 10. октобра, донео је

О Д Л У К У
о додели награда и повеље Града Пожаревца

I

Поводом 15. октобра, Дана ослобођења Града Пожаревца, награде Града Пожаревца у нето износу од по 58.650,00 динара и повеље о награди додељују се:

1. Маши Рајић, репрезентaтивки Србије у атлетици из Пожаревца,
2. Александру Ђокићу, начелнику Браничевског управног округа у Пожаревцу из Пожаревца,
3. Маргарети Секуловић, директорки Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу из Пожаревца.

II

Поводом 15. октобра – Дана ослобођења Града Пожаревца, повеље Града Пожаревца додељују се:

1. Пожаревачкој гимназији у Пожаревцу и
2. Јавној установи „Спортски центар Пожаревац“.

III
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Градске управе Града Пожаревца.

Share.

Comments are closed.

Skip to content