2020-07-19T15:42:59+02:00 19. јула, 2020. 15:42 |

Предлог економских мера CCП Пожаревац

У складу са развојем догађаја проузрокованих пандемијом корона вируса Градски одбор Странке слободе и правде у Пожаревцу најављује да ће се у наредном периоду обратити јавности са новим предлогом мера за ублажавање последица пандемије.

У последњем саопштењу констатују проблеме са којима се суочава привреда, указујући на рад са ограниченим капацитетима, фискалне и парафискалне намете, утицај повећања цене горива и струје на пословање, као и нову еколошку таксу. Даље у саоштењу подсећају на сет мера које су већ предложили за ублажавање економских последица пандемије на локалу:

  1. Да се привредним субјектима који услед одлука надлежних органа нису могли у току ванредног стања да обављају делатност, а обвезници су плаћања таксе за истицање фирме на пословном простору (тзв.фирмарина), ова такса не наплаћује за све време забране обављања делатности;

  1. Да се обвезницима накнаде за заузимање јавних површина испред угоститељских објеката, ради постављања летње и зимске баште, ова накнада не наплаћује почев од дана увођења ванредног стања, па све до краја 2020.године;

  1. Да се привредним субјектима који услед одлука надлежних органа нису могли у току ванредног стања да обављају делатност,а закупци су пословних посторија у власништву града,закуп просторија не наплаћује за све време забране обављања делатности;

  1. Да се закупцима тезги на пијацама који су се осим изгубљене добити суочили и са ризиком пропадања предмета продаје због кварљивости робе, закуп тезги не наплаћује почев од дана увођења ванредног стања, па све до краја 2020.године;

  1. Да се спортским школама и клубовима који своју делатност обављају користећи уз накнаду спортске капацитете града, омогући коришћење ових капацитета под једнаким условима и без накнаде до краја 2020.године;

  1. Да се пореским обвезницима пореза на имовину који су почев од дана увођења ванредног стања остали без посла услед економских последица изазваних корона вирусом омогући плаћање пореза на имовину за 2020.годину у 24 месечне рате, почев од јануара 2021.године;

  1. Да се ребалансом буџета определе средства којим ће град обезбедити бесплатне уџбенике за све основце за школску 2020/21 годину.