2017-10-30T10:38:42+01:00 30. октобра, 2017. 10:37 |

Предложите носиоце ПОВЕЉЕ КУЛТУРЕ ГРАДА

 

Културно – просветна заједница Града Пожаревца позива сва правна и физичка лица да предложе потенцијалне носиоце ПОВЕЉЕ КУЛТУРЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА. 

Јавни позив за достављање предлога отворен је уторка, 14. новембра. Иначе, поводом Новембарских дана културе  може се доделити највише 5  Повеља.


Повеља културе Града Пожаревца додељујe се физичким лицима за резултате који представљају изванредан стваралачки допринос унапређењу и ширењу културе, просвете и науке, уколико је  активност којом се баве представљена и доступна јавности, а која  нису раније награђивана.

Повеља културе Града Пожаревца додељује се правним лицима, за изванредне резултате, достигнућа у раду у области  културе и допринос развоју културе,  а која  нису раније награђивана.

 

Предлагачи правна лица достављају своје адресе седишта, а предлагачи физичка лица достављају своје личне податке: име и презиме, број личне карте и адресу становања.

Предлог се доставља у писаној форми уз образложење и садржи податке о кандидату:  адресу становања за физичка лица или адресу седишта за правна лица, као  и резултате рада кандидата .

 

Предлози за доделу  Повеље културе Града Пожаревца достављају се у затвореној коверти, на адресу:

Културно – просветна заједница Града Пожаревца
Симе Симића 1

12000 Пожаревац

– Предлог за Повељу културе-

Одлуку о додели  Повеља културе Града Пожаревца доноси Одбор за додељивање награда који ће именовати Председништво Културно – просветне заједнице Града Пожаревца. Одлука Одбора је коначна.