Председник Општине Жагубица Сафет Павловић оцењује да су планирани циљеви остварени, да је 2022. година завршена добрим резултатима, чиме је настављена стратегија убрзаног развоја.

Жагубица је једна од ретких локалних самоуправа у Србији у којој је обезбеђен бесплатан превоз за све грађане и ученике и бесплатан вртић за децу свих узраста. Такође се из буџета, сваке године, опредељује 4 милиона динара за ученичке стипендије и планирају и други бенефити за грађане.

      ПУТНA ИНФРАСТРУКТУРA

 • Наша локална самоуправа остварила је значајне резултате у погледу унапређења квалитета живота својих суграђана. Упркос бројним потешкоћама у претходне две године, реализација послова видљива је на свим пољима, истиче председник Павловић и наставља:
 • Једна од значајнијих инвестиција је реконструкција локалног пута Близнак – Горња мала – Господарев камен, за коју је Министарство привреде издвојило 35,5 милиона динара. У насељу Крупаја изграђен је спортски терен на отвореном са трибинама, осветљењем и оградом у вредности од 9,7 милиона, а донацију је обезбедило Министарство за недовољно развијена подручја. Уз финансијско учешће Министарства туризма, у оквиру спортског комплекса „Извор“ у Жагубици изграђена су два спортска терена, дечије игралиште и ограда у вредности од 6 милиона динара. Из општинског буџета издвојена су средства за реконструкцију дела Тиршове улице и раскрснице са пешачком зоном у Жагубици.
 • Сафет Павловић

  Протекле две године су показале да и у ванредним околностима и тешким ситуацијама можемо да функционишемо. Наставићемо да бележимо нове успехе за будуће генерације, јер једино тако можемо унапређивати садашње животне околности и стварати предуслове за бољу властиту будућност. У томе ћемо се, као и до сада, ослањати на  сарадњу са републичким органима, председником Србије Александром Вучићем и премијерком Аном Брнабић, поручује председник Општине Жагубица Сафет Павловић.

 • Министарство за државну управу и локалну самоуправу помогло је реконструкцију атарског пута између Медвеђице и фарме Бела река у дужини од близу 5 километара. Уређени су многи атарски, пољски и шумски путеви делом из средстава Управе за шуме Министарства пољопривреде, а већим делом из локалног буџета. Наш циљ је да у догледно време сваки грађанин до своје њиве и салаша стигне путничким аутомобилом и од тог циља се неће одустати, наглашава Сафет Павловић.

       УЗ ПОДРШКУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

У жагубичкој општини тренутно се реализују три пројекта које финансира Европска унија. У оквиру Програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији EU SHAI“ финансиран је пројекат „Подршка социјалној инклузији за сигурнију будућност“. Пројектом се обезбеђује стамбена подршка за 15 породица на одржив и одговоран начин, кроз изградњу 10 и реконструкцију 5 породичних кућа у приватном власништву.

 • Уз стамбена решења обезбеђене су и пратеће мере активне инклузије за чланове изабраних породица које подразумевају подршку у области образовања, унапређење запошљивости, самозапошљавање и олакшан приступ различитим услугама социјалне и здравствене заштите. Вредност пројекта је око 70 милиона динара.
 • У оквиру програма Европске уније за локални развој ЕУ ПРО ПЛУС спроводи се пројекат „Унапређење енергетске ефикасности амбуланте у Крепољину“, у вредности 27 милиона, који подразумева енергетску санацију објекта, уређење дворишта и опремање педијатријске амбуланте и лабораторије.
 • Пројекат „Ревитализација и модернизација система јавне расвете Ленаухеим – Жагубица“ спроводи се кроз Interreg – ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија и финансира се од стране ЕУ у оквиру инструмената за предприступну помоћ. Вредност пројекта је скоро милион евра, а подразумева  замену уличне расвете на територији општине и комплетне расвете у згради Општине Жагубица, истиче Павловић.

Пример добре праксе

Подсећамо и да је у периоду од 2020. до  2022. године реализован је и Пројекат „Саветодавна служба за грађане општине Жагубица“, уз подршку Владе Швајцарске и програма Swiss PRO, у оквиру кога је општина Жагубица проглашена примером добре праксе и формирана саветодавна служба у Општинској управи за пружање бесплатне правне подршке. У протеклим месецима овој служби обратило се за помоћ  више од 660 лица.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

У Жагубици планирају почетак реализације пројекта изградње водовода у Милатовцу, Јошаници и Вуковцу у вредности око 2,5 милиона евра.

Средства су раније обезбеђена, али су ковид и рат у Украјини редуковали буџет Канцеларији за управљање јавним улагањима. Извесно је, међутим, да ће се овим инвестицијама обезбедити здрава пијаћа вода у свим насељима општине. У вези са квалитетнијим водосневдевањем председник Општине још додаје:

 • Уз ангажовање ЈКП „Белосавац“ и локалне заједнице реализовани су радови на изградњи дела водоводне мреже од ФОЖ-а према Каменици у дужини од око 4 километра са циљем водоснабдевања Лазнице.
 • У истом селу, дограђена је секундрана мрежа фекалне канализације, спроведена је прва фаза реконструкције цевовода према старој кланици у Сувом Долу у дужини од 600 метара, уређена је јаруга у центру насеља Сиге, како би се објекти заштитили од великих вода, које су годинама уназад задавале проблеме мештанима. У овом насељу врши се и доградња новог цевовода у дужини од 600 метара, док се у Крепољину, на месту званом „Бујнац“ изграђује водоводна мрежа у дужини од 2 километра, ради напајања водом околних салаша.
 • Уз помоћ Општине, Комунално предузеће је успело да обнови возни парк куповином два камиона кипера, два полутеретна возила за превоз радника и опреме, два ровокопача и мини багер, истиче председник жагубичке локалне самоуправе.

СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

За бољи живот мештана Жагубице и околине од велике важности је и стање електроенергетских објеката у општини. У том циљу изграђене су нове трафостанице, нови расплети нисконапонских мрежа и доводи далековода до самих трафостаница за насеља Сиге и Вуковац.

У Јасеновцу је, уз изградњу нове трафостанице урађен и расплет чворишта далековода са новим растављачима тако да ће бити побољшано снабдевање електричном енергијом у насељима Сиге, Милановац, Крупаја, Близнак, Медвеђица и Влашко Поље са засеоком Јасеновац. Изградња трафостанице у жагубичкој Улици Пјотрковска од огромног је значаја за растерећење читавог насеља. На бројним локацијама подигнути су нови бетонски стубови и развучена комплетна електроенергетска мрежа.

          ЗДРАВСТВО И ОБРАЗОВАЊЕ

Уз подршку Европске уније, програма ЕУ ПРО и локалне самоуправе завршена је реконструкција грејања и централне климатизације у Дому здравља.

Као пример добре праксе, Општина Жагубица изабрана је да уз подршку програма Swiss PRO изради и усвоји правилник о лечењу пацијената из осетљивих група, чија примена је допринела побољшању приступа здравственим услугама када су у питању труднице, деца до 15 година и особе са инвалидитетом, што се потврдило кроз испитивање задовољства пацијената.

 • Као одговорна локална самоуправа наставили смо са улагањима у образовање, школске објекте и опрему, како бисмо створили што боље услове за рад и напредовање ученика.
 • Комплетна пројектно – техничка документација је припремљена и одобрена од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за обнову школа у Сигама, Близнаку и Крепољину, укупне вредности око 200 милиона динара. У Основној школи „Моша Пијаде“ у Жагубици постављена је ограда у дужини од 105 метара, на згради издвојеног одељења у Осаници замењени су кров, прозори и улазна врата, у издвојеном одељењу у Јошаници замењени су прозори у учионицама, у Рибару прозори и улазна врата док је једна учионица опремљена намештајем.
 • Локална самоуправа настоји да помогне сваком ученику и студенту и с тим у вези, наставили смо са доделом стипендија за ученике, студенте и апсолвенте – мастер и докторских студија.

Уређење вртића

 • Почетком прошле године завршено је дограђивање нових просторија и реконструкција дела старог вртића са потпуно новим мобилијаром и комплетном  инфраструктуром у саставу постојећег објекта. Општина је аплицирала код Министарства државне управе и локалне самоуправе за опремање кухиње и вешераја у централном објекту у Жагубици. Реализацијом овог пројекта створени су услови за безбедно функционисање Предшколске установе, у складу са важећим законским прописима. Модернизацијом су обезбеђени услови за квалитетан боравак деце и купљено је ново службено возило.

У склопу Програма Пољске развојне помоћи у 2022. години, а на основу јавног конкурса који је расписала Амбасада Пољске у Београду реализован је пројекат „Веће шансе за образовање и стручно оспособљавање ученика угоститељског смера Техничке  школе у Жагубици“. Вредност пројекта је 44.640 евра, од чега средства Пољске развојне помоћи износе 24.550 евра, док ће Општина определити 20.090 евра.

 • Пројекат је директно намењен младима који желе да се образују и обуче за образовне профиле угоститељског смера, а индиректно пројекат је намењен туристичком и угоститељском сектору у нашој општини, јер ће моћи да ангажују школоване кадрове за потребе угоститељства, али и у презентцији и промоцији производа, традиционалне хране и других вредности хомољског краја, наглашава председник.

Подршка породици

 • У склопу републичких мера које се предузимају по питању популационе политике, Општина Жагубица издваја једнократно, за свако рођено дете по 20.000 динара и за сваку незапослену мајку, породиљу по 15.000 динара током девет месеци. Такође, за свако новорођено дете обезбеђује се ауто седиште.

СПОРТ И КУЛТУРА

Локална самоуправа Жагубице, за спортске клубове и организације, на годишњем нивоу, по конкурсу, издваја се 12 милиона динара.

Пре две године, Ловачко удружење „Јован Шербановић“ потписало је уговор са Министарством пољопривреде и изграђено је јеленско прихватилиште и најозбиљније се ради на повећању бројности јеленске дивљачи, као и стабилизацији популације дивокоза. Посебан респект заслужује залагање чланова Ловачког удружења да се на подручју Хомоља формира центар.

 • Значајна средства из буџета издвајају се и за фунцкионисање удружења и невладиних организација. Што се културне и историјске баштине тиче спровели смо санацију и ревитализацију куће народног хероја Јована Шербановића и реализовали  пројекте из области нематеријалног културног наслеђа, подржане од стране Министарства културе и информисања. Велики напори се улажу на уређењу верских објеката, па је тако обновљен конак у Близнаку, ради се на обнови конака у Тршкој цркви, а сасвим нови изглед добили  су и црква и конак у Лазници.

Д. Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content