2020-07-09T10:12:31+02:00 9. јула, 2020. 10:12 |

Прекограничнa сарадњa: „Отпадне воде 2“

У Голупцу је у оквиру програма прекограничне сарадње Румунија – Србија, отпочела реализација заједничког  пројекта „Отпадне воде 2’’. Вредност пројекта је 500 хиљада евра. Основни циљ пројекта је изградња недостајућег дела канализационе мреже у граду Голупцу као и у свим насељима.

Поред ових радова реализоваће се и пратеће активности на пројекту, које ће се односити на јачање свести становништва о здравој животној средини.