Значајније проширење топлификационе мреже на територији града Пожаревца подразумевало би изградњу препумпне станице за подизање притиска на локацији „Јеремијино поље“.

Директор ЈП „Топлификација“ Славиша Стојковић наглашава да би се изградњом овог постројења створили неопходни услови за достизање пуног пројектованог конзума Пожаревца, свих висинских зона и сеоских насеља.

Славиша Стојковић

-Ради се о изузетно захтевном пројекту и за његову реализацију је неопходно обезбедити око 5 милиона евра. У том смислу, предузели смо низ формалних и неформалних корака за прибављање средстава, како бисмо створили предуслове за даље ширење мреже. Водимо одређене разговоре и консултације са Градом као оснивачем и Министарством за заштиту животне средине и полажемо велику наду да ћемо у 2022. години започети макар прву фазу овог пројекта. Морам да нагласим да је, осим високе цене, ова инвестиција комплексна и у смислу самог извођења радова. Међутим, уколико би Град Пожаревац и Топлификација смогли снаге да заокруже такву инвестицију, тврдим да би  грађани Пожаревца били у најбољој позицији што се тиче топлотне енергије у нашој земљи. Ова инвестиција је оправдана са свих аспеката и чинимо напоре да је у наредном периоду реализујемо, истиче Стојковић.

Изградњом препумпне станице квалитет услуге овог предузећа био би подигнут на један виши ниво и омогућило би се прикључење на мрежу шест хиљада индивидуалних стамбених, пословних и објеката колективног становања.

Д.Д.

Share.

Comments are closed.

Skip to content