2021-11-02T09:10:06+01:00 2. новембра, 2021. 09:07 |

Преузет багер за шести БТО систем

Сертификат о коначном преузимању багера SchRs-1400 за шести БТО систем на Површинском копу „Дрмно“ потписан је крајем прошлог месеца у огранку „ТЕ-КО Костолац“. Потпис на овај документ ставили су представници кинеске компаније ЦМЕК и њиховог подизвођача „Тисен Круп“, представници FIDIC инжењеринг тима, ЕПС-а и Огранка „ТЕ-КО Костолац“.

  − Гарантни период од 24 месеца је истекао и у том периоду није било већих проблема, а све мање примедбе испоручилац је исправљао одмах, рекао је Данко Беатовић, руководилац пројекта изградње шестог БТО система на ПК „Дрмно“. Багер је до сада откопао нешто више од 20 милиона кубних метара и овим чином потписивања трајно прелази у власништво „ТЕ-КО Костолац“. Гарантни период за преостале делове система –транспортере, одлагач и трафостаницу „Рудник 5“, истиче 2. децембра и у плану је да се до краја 2021. године коначно преузме ова опрема.

Радан Радовић, шеф Службе за производњу, прераду и транспот угља у ЈП ЕПС и руководилац пројекта, у име пројектног тима, који је био задужен за набавку шестог БТО система за ПК „Дрмно“, подсетио је да су се овде састали пре две године у сличном саставу.

− У септембру смо потписали сертификат за преузимање багера, чиме је машина прешла у коришћење Површинског копа „Дрмно“ и почео је гарантни период. Након две године успешног рада истекао је гарантни период за отклањање евентуалних недостатака и у том периоду је било ситнијих интервенција. Потписивањем овог сертификата о коначном преузимању машине престале су да важе уговорне обавезе извођача ЦМЕК-а и њиховог подизвођача „Тисен Крупа“, рекао је Радовић.

Рен Кајлонг, директор представништва ЦМЕК-а у Београду, истакао је да се све ово не би остварило да није било заједничког рада свих укључених у пројекат.

− Пре свега, захваљујем ЕПС-у, Веселину Булатовићу из „ТЕ-КО Костолац“, нашим подизвођачима „Тисен Крупу“ и тиму ЦМЕК-а који је био ангажован на овом пројекту. До сада је ЦМЕК радио на различитим пројектима у више од 100 земаља и идеја је да након сваког завршеног посла кинеска компанија остане пријатељ са људима са којима је сарађивала. Потписивањем сертификата завршавају се уговорне обавезе везане за багер, али ако нека стручна помоћ буде потребна у наредном периоду, пружићемо је свакако, рекао је Кајлонг и подсетио да ЦМЕК са тимом од 500 људи остаје овде да заврши
реализацију пројекта изградње новог блока Б3 у термоелектрани „Костолац Б“.

Р. Н.