2021-10-23T11:04:58+02:00 23. октобра, 2021. 11:04 |

Приноси кукуруза мањи од прошлогодишњих

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Пожаревац је у 2021. години реализовала демооглед хибрида кукуруза који је био постављен у Љубичеву на парцели површине 3 хектара, на земљишту типа деградирани чернозем. Предусев демоогледу кукуруза била је семенска пшеница. Пре основне обраде земљишта унето је 300 kg/hа NPK (15:15:15), а предсетвено 200 kg/hа UREE.

Почетком треће декаде априла месеца обављена је сетва, посејано је 28 хибрида кукуруза различитих FАО група зрења (FАО 300 – FАО 700) пет селекционих кућа: Институт за кукуруз Земун поље, KWS, Хибрид д.о.о Београд, Агросава и Syngenta. 

Обрада резултата огледа обављена је 4. октобра. Висина приноса кретала се у границама од 6.230 kg/hа до 9.850 kg/hа. У моменту обраде резултата демоогледа кукуруза, проценат влаге кретао се у границама од 12,5 до 19,1 %. Присуство екстремно високих температура и одсуство падавина у току јула и августа месеца имали су за резултат приносе зрна кукуруза који су нижи него у претходној производној години. 

                                                                                 Данијела Илић, маст.инж.пољопривреде