Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац добитник је признања које додељује Пословно удружење комуналних предузећа „КОМДЕЛ“. Признање овом пожаревачком јавном предузећу уручено је на свечаној седници одржаној у Крагујевцу, 7. јуна, поводом 20 година постојања КОМДЕЛ-а који окупља више од 100 чланица, комуналних предузећа и пратеће привреде из Србије. Захвалница је уручена за развој квалитета у организацији и пружању комуналних услуга и признање је за лидерску позицију:

-Добили смо захвалницу поводом 20 година постојања и рада КОМДЕЛ-а који је удружење свих комуналних служби у Србији, не само комуналних предузећа попут нашег већ и других делатности као што водовод, топлификација  и друга која као јавни сектор пружају услуге грађанима, каже Слободан Јовић, директор ЈКП „Комуналне службе“. Признање је стигло за наш допринос у развоју комуналних делатности јер смо на прави начин били водиља за друга предузећа и имали системска решења којима се побољшава положај комуналне привреде и стварају претпоставке за њен даљи развој. Наша успешност у пословању последњих година сигурно нам даје за право да истичемо не само да смо лидер у окружењу, него и више од тога. Наше финансијско пословање је изузетно добро али није био једина мера којом је оцењен наш рад. Реч је и о опремљености предузећа које говори о квалитету нашег рада и сугурности у послу кога обављамо.

           Слободан Јовић каже да „Комуналне службе“ већ дуг временски период стабилно раде и да је важно што локална самоуправа препознаје значај предузећа за функционисање и одвијање живота у заједници тако да је допринос Града у успеху предузећа доста велики:

Ове године Град Пожаревац је планирао 84 милиона динара из Фонда за заштиту животне средине за осавремењавање пословања и квалитета нашег рада, односно набавку нове потребне механизације и возила пре свега за одржавање јавне хигијене. То ће нам пружити већу сигурност за зимски период функционисања.

Јовић додаје и да је признање заслуга свих запослених у „Комуналним службама:

Поред признања које смо добили и које делим са свим запосленима, посебно истичем да је квалитет нашег рада мерљив и на други начин, јер смо управо  прошле недеље за квалитет нашег рада и стандард до кога смо стигли, добили  сертификате ИСО 9000 и ИСО 14000. То данас има ретко које комунално предузеће у Србији. За то је заслужан прво стручни тим са којим радим као и цео колектив у чијој је одговорности снага. Са поносом могу да кажем да све ово што радимо као комунално предузеће оставља траг за будућност.

                                                  КОМДЕЛ

Пословно удружење комуналних предузећа “КОМДЕЛ” из Београда као недобитна асоцијација комуналних предузећа Србије, основано је 29. маја 1998. године. Тада су на Оснивачкој скупштини донета основна акта и изабрани органи Удружења. ПУ “Комдел”  данас окупља више од 100 чланица из редова комуналних предузећа и пратеће привреде.

Деловање  ПУ “Комдел”-а усмерено је ка законодавној сфери где се Удружење залаже за промену системских решења којима се побољшава положај комуналне привреде и стварају претпоставке за њен даљи развој, на размену и преношење позитивних искустава уз помоћ којих комунална предузећа могу да унапреде организацију рада и примене нове поступаке и технологије, на континуирано информисање чланица по питањима од значаја за оперативно функционисање и текуће пословање, као и планирање развоја,  јачање и ширење сарадње са сродним асоцијацијама и удружењима из земље и региона, као и на даљи развој и јачање утицаја  ПУ “Комдел”-а на надлежне државне органе и сама комунална предузећа.

                        ТЕМЕЉИ ЗА СТАЛНО УНАПРЕЂИВАЊЕ

           Осим признања добијеног у Крагујевцу, јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ крајем прошлог месеца добило је и два сертификата,  ИСО9000, ИСО14000  за стандард управљања квалитетом и заштиту животне средине што је примарна делатност овог дела јавног сектора. То је био сложен процес који је трајао годину и по дана, потврђује Срђан Филиповић, технички директор:

ЈКП „Комуналне Службе“ обавља шест функција за потребе Града Пожаревца. Дуги низ година у свакој делатности коју обавља устројавало је процесе са циљем да  побољша квалитет услуга које пружа и да рад учини ефикаснијим. У сам процес стандардизације ушли смо у моменту када смо у устројавању дошли до нивоа када можемо да приступимо стандардизацији. Ми смо пре годину и по дана ушли у процес из две области,  управљању квалитетом и области заштите животне средине која је наша примарна делатност.

Током тих годину и по дана прилагодили смо процесе нашег рада, сагледали аспекте који су постављени пред нас и стандардизовали процедуре рада у свим областима које обављамо. Практично смо усвојили политику управљања квалитетом и политику заштите животне средине почетком ове године и тиме стекли могућност сертификације, односно провере и добијања потврде од акредитоване институције. Крајем маја смо успешно прошли проверу и добили  обе сертификације. У том процесу су учествовали сви запослени. Тако смо сертификовани за све делатности: изношење смећа, одржавање зеленила, прихватилиште за псе, за примарну селекцију и рециклажу и друге сегменте које обављамо у јавном интересу.

           Сертификате је ЈКП „Комуналне службе“ издала акредитована институција за стандардизацију МСС, а циљ стандардизације је успостављање процедура рада, управљања ресурсима, економичношћу предузећа и заштите животне средине, од најнижег до највишег нивоа управљања.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content