2021-05-27T10:41:15+02:00 27. маја, 2021. 10:41 |

Проблеми образовања деце са сметњама у развоју

Двоје деце из Пожаревца, који су услед сметњи у развоју основну школу похађали по Индивидуалном плану и програму (ИОП), нису успели да наставе путем својих снова и упишу Средњу музичку школу. У оба случаја, уследиле су јавне реакције чланова породица, које исказују незадовољство целокупним процесом, односно, прописима којима је процес уређен, што, између осталог, отвара питање потребе да се приступи системским решењима оваквих и сличних ситуација.Први је случај девојчице са Даун синдромом чији је брат разочарење поделио путем друштвене мреже и скренуо пажњу јавности и медија. У другом случају је мајка дечака са сметњама у развоју упутила више писама медијима, уз жалбу пожаревачкој Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ и пријаву Министарству просвете.

Музичка школа је упутила одговор, очекује се реакција Повереника за заштиту равноправности, а Министарство просвете се претходно већ огласило саопштењем у случају девојчице са Даун синдромом.  

У пожаревачкој Музичкој школи истичу да се заједно са надлежним Министарством интензивно ради на проналажењу решења за оба ученика која нису положила пријемни испит:

 – Разматрају се различите могућности за решавање ситуације, односно, који факултативни облик наставе може да се омогући, штитећи интерес деце да стичу образовање у складу са својим развојним карактеристикама и наставе да негују љубав према музици.

Сличну поруку упутило је и Министарство просвете у поменутом саопштењу у случају девојчице из Пожаревца.       

ИЗМЕЂУ ПРОПИСА И ЖЕЉА

Суштина примедби мајке дечака који је завршио Основну музичку школу у Пожаревцу, односи се на неприлагођеност садржаја могућностима детета које се до тада школовало по програму ИОП- 2, потом, да она није имала сазнања о томе да се на тај начин полаже, као и да су детету ускраћени бодови као припаднику ромске националности. 

У пожаревачкој Музичкој школи објашњавају да је Правилник о упису ученика у средње школе врло детаљан и да је прилагођавање деци са сметњама у развоју предвиђено по питању услова полагања, али не и садржаја. Додају и да је међу кандидатима било четворо деце са сметњама у развоју, од којих је двоје положило.         

Како наводе: – У овом испитном року се за полагање пријемног испита пријавило четворо деце којима је била потребна додатна образовна подршка и за које су извршена сва прилагођавања предвиђена Смерницама, што је било на време пријављено и Окружној уписној комисији.

– За вокално-инструментални одсек пријавио се 21 кандидат. Полагању пријемног испита из главног предмета – инструмента или соло певања на вокално-инструменталном одсеку приступило је 20 кандидата, од којих петоро није положило испит из главног предмета. Пријемни испит положило је 15 кандидата, а Школа уписује 8 ученика. На одсеку за музичку продукцију и обраду звука пријемни испит је полагало 12 ученика, од којих је 7 положило пријемни испит, док се за одсек за музичку теорију пријавило 12 ученика, а положило 10 ученика, саопштавају у Музичкој школи и додају: 

– Током година, у школи се радило на развијању инклузивне културе, а утврђене су процедуре и спроведене су различите превентивне активности како би се успоставила нулта толеранција на насиље, злостављање, занемаривање и дискриминацију. Школа остварује интензивну сарадњу са свим релевантним институцијама, као што су: Министарство просвете, науке и технолошког развоја – Школска управа Пожаревац, Дом здравља Пожаревац, Центар за социјални рад, Интерресорна комисија, Центар за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју…

ПИСМО МАЈКЕ ДЕЧАКА

У писаном обраћању медијима, мајка дечака тврди да су прекршене одредбе прописане у Закону и Уставу о образовању деце која раде по Индивидуалном плану и програму (ИОП 2): 

– Приликом полагања пријемног испита мом детету је прилагођен пријемни са техничким условима, право на пратиоца, а не по садржају. На полагању пријемног испита су терали мушку децу која су у пубертету и мутира им глас да испевају ноте које не могу да испевају како треба због проблематике гласа и природне појаве раста и развијања у пубертету. Полагао је по програму за здраво развојну децу. Ја не видим да је јавно објављено да се на тај начин полаже испит нити је Закон мењан. Зато је ово кршење дечијих и људских права која су му Законом загарантована, јер иде по програму ИОП 2, намењеном деци са сметњама у развоју, тако да има право на прилагођавање садржаја пријемног испита – текста и програма свирање. То важи за све средње школе, као и музичку и балетску школу. Kада смо предавали документацију за упис саопштено нам је да се пријемни ради на овај начин. Ја нисам била упозната са Законом, а моје дете по том принципу не може никада да положи пријемни, каже дечакова мајка између осталог и додаје: 

– За седам година Основне музичке школе нико нас није обавестио да као такви не можемо да наставимо Средњу музичку школу. Прича је била као за све средње школе, да се уписује преко броја по својим способностима. Свако дете има право да се школује и да заврши оно што воли, а поготово ова рањива категорија. Звала сам Министарство просвете и добила одговор да се ту оцењује њихов талент. Таленат мог детета је откривен уписом у први разред Основне музичке школе, а ово су стечена знања, те сам им тако и одговорила. Рекли су да имају одличну сарадњу са школом и зато се питам ко је ,,ударио” на моје дете и молим Вас да се истражи ко је прекршио Закон и да се исправи ова дискриминација и неправда. 

– Министарству сам се обратила жалбом на резултате пријемног испита – чекам одговор. Поред тога, пошто је дете ромске националности, питала сам да ли има право на додатне поене на основу тога и речено ми је да се то добија у основној школи, а не у средњој музичкој, што је кршење Закона о образовању и васпитању на основу расне и етничке мањине и дискриминација по том основу. Добио је само пратиоце, били су само морална подршка. Све остало је одрадио са ,,страхом”, како он каже, и из хармонике освојио 100 поена, а из солфеђа 47 поена. Наравно да није положио јер није ни могло да се очекује другачије. Дете је напредно и добро, свирао је на приредбама, јавно наступао соло и у оркестру школе, а сада не може да настави због нечијих идеја да се реши ,,ове” наше деце са сметњом у развоју и са ИОП-ом 2, којих је све више, истиче мајка која се о дечаку брине као хранитељица откако је беба, а пре годину дана га је и усвојила уз своје троје деце. Имао је здравствене проблеме и због доживљене клиничке смрти услед болести црева, касни у развоју. 

ИЗВОДИ ИЗ ПРАВИЛНИКА

Осим поменуте исказане спремности надлежних у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ Пожаревац да се у сарадњи са Министарством просвете пронађе решење за ову ситуацију, највероватније кроз факултативни облик наставе, такође указују на садржај Правилника и Смерница којима су у обавези да се воде по питању уписа ученика: 

Правилник о упису ученика у средњу школу, Службени гласник РС, бр. 31/202, који је у примени од 1. априла 2021. године, чланом 6 регулише упис Кандидата са сметњама у развоју и инвалидитетом у средњу школу, и он гласи:

– Кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после обављеног завршног испита, у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на садржај и начин спровођења испита. 

– Кандидат из става 1. овог члана полаже пријемни испит за проверу посебних способности у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин спровођења испита.

– Ставом 3 овог члана није предвиђено пружање подршке за полагање пријемног испита у односу на садржај, већ само у односу на начин спровођења испита, за разлику од става 1, који се односи на полагање завршног испита у основној школи.

Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину (број: 611-00-490/1/2021-03, од 21. априла 2021. године), регулисани су, између осталог, садржај и начин спровођења пријемног испита. Наводи се проверава знања, способности и склоности из предмета који су програмом предвиђени за полагање. 

– Сви кандидати решавају тестове истог садржаја у складу са образовним стандардима за одређени предмет и под истим условима (место, време, упутство за рад, начин прегледања и контрола). Кандидати који су остварили право на образовање према индивидуалним образовним плановима и кандидати који остварују право на пружање посебне подршке у току спровођења пријемног испита, пријемни испит за проверу посебних способности полажу у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева њихова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин полагања пријемног испита.“ (Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину, број: 611-00-490/1/2021-03, од 21.04.2021. године, страна 30), стоји између осталог у овом документу. 

А. М.