2021-07-19T10:16:16+02:00 19. јула, 2021. 10:16 |

Пробни рад водоизворишта „Острово“

У насељима Бели Багрем, Кумане и Тополовник од данас почео је са пробним радом систем јавног водоснабдевања са водоизворишта „Острово“.

Пробни рад система трајаће у периоду од  19. јула до 1. септембра, када ће се изводити неопходни радови на дезинфекцији  и испирању цевовода.

У време пробног рада не препоручује се коришћење воде из овог система, пре свега због повећане количине хлора  којом се врши дезинфекција мреже.

По завршетку планираних радова и добијања позитивних лабораторијских налаза ЗЗJЗ Пожаревац да су сви саставни делови система дезинфиковани и здравствено исправни,  корисници ће бити обавештени о исправности воде за редовну употребу.