2019-08-16T17:14:24+02:00 16. августа, 2019. 17:14 |

Процена грађевинске вредности непокретности у јавној својини

У оквиру пројекта ,,Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе“ завршена је обука и менторство за процену вредности непокретности  ујавној својини Града.

Наиме, дводневна обука je завршена у јуну месецу, а саму обуку су похађали запослени у општинским управама које су партнери на Пројекту. Током обуке је израђена методологија процене грађевинске вредности непокретности, за објекте нискоградње, као и за објекте високоградње. Оно што је важно напоменути је да је методолија једноставна и да запосленима прилично олакшава рад на самој процени вредности онога што локална самоуправа поседује у свом власништву.

Ментори су, током јула и прве половине августа месеца одлазили у сваку од седам општина партнера на Пројекту и заједно са запосленима радили на процени вредности, а по усвојеној методологији.

Важно је истаћи да је, по Закону, обавеза локалних самоуправа да воде евиденцију имовине у свом власништву, редовно ажурирају податке о истој, као и да имају вредност те имовине у својим званичним пописним књигама.

Пројекат, подсећамо, предвиђа низ активности које ће за крајњи резултат имати успостављен још ефикаснији систем управљања јавном својином. Пројекат се финансира у оквиру Ексчејнџ 5 (Exchange 5) програма. Вредност пројекта је 208.000,00 евра и траје до 22. децембра  2019. године