Татјана Буквић, професорка словеначког језика и библиотекарства, дуже од деценије подучава Словенце језику њихове матице у Костолцу, Крушевцу и Нишу. На тој мисији је неуморна, а међу ђацима истински омиљена.  

У Костолац долази већ девету годину. Часове држи сваког уторка, у просторијама костолачке Техничке школе. Број полазника се из године у годину мењао, али интересовање не јењава.

– Сваки пут ми је нешто ново и занимљиво и јако волим ово што радим. Све три школе су одлично организоване. Имам велики број ученика разних генерација, од предшколаца, који су у посебним групама, до одраслих, код којих је пресудно предзнање словеначког језика, каже професорка Татјана Буквић, и додаје:  

– Сваке године међу полазницима има и нових и старих. Одлично напредују током ових година. Старији полазници су најредовнији, док су млађи, због обавеза, пре свега школовања, мање редовни, али се враћају кад год су у могућности.

– Моје мишљење је да старији долазе на наставу како би на било који начин били у контакту са језиком и матицом. С тим што ми у школи не учимо само језик, већ настојимо да у целини одржимо обичаје. Млађи, који су трећа, четврта генерација, не доживљавају Словенију као своју матицу, али им је ипак врло важно да што више науче. Заправо, свако има своје разлоге и амбиције, своју причу, коју има прилику да подели и можда нешто ново научи или сазна, каже професорка.

Иначе, школа је део активности Огранка београдског Друштва „Сава“ у Костолцу, у којем се заинтересовани могу пријавити уколико желе да уче словеначки језик. Подсећамо да је бесплатна захваљујући подршци амбасаде Словеније у Србији, односно, словеначког Министарства образовања, културе и спорта.

(ПРЕВЕДЕНО НА СЛОВЕНАЧКИ)

Profesorica, katero imajo vsi radi

Tatjana Bukvić, profesorica slovenskega jezika in bibliotekarstva, že več kot desetletje, v Kostolcu, Kruševcu in Nišu, uči Slovence jezik njihove matice. Pri tej misiji je neutrudna, med učenci pa resnično priljubljena.

V Kostolec prihaja že deveto leto. Poučuje vsak torek v prostorih kostoliške Tehnične šole. Število študentov se je iz leta v leto spreminjalo, vendar se zanimanje ne zmanjšuje.

– Vsakič je nekaj novega in zanimivega in zelo rada imam to kar delam. Vse tri šole so odlično organizirane. Imam veliko število študentov različnih generacij, od predšolskih otrok, ki so v posebnih skupinah, do odraslih, pri katerih je ključno predznanje slovenskega jezika, pravi prof. Tatjana Bukvić in dodaja:

– Vsako leto so med udeleženci novi in stari študenti. Skozi leta izobraževanja so zelo napredovali. Starejši učenci prihajajo bolj redno, mlajši pa, zaradi svojih obveznosti, predvsem šolanja, manj redno, vendar pa se vračajo, kadarkoli lahko.

Пројекат „Словенци  Браничевског округа“ суфинансира Министарство културе и информисања РС / Projekt „Slovenci Braničevske regije“ sofinancira Ministrstvo za kulturo in informiranje RS / Серијал текстова биће објављиван на српском и словеначком језику.

– Menim, da starejši obiskujejo pouk, da bi bili na kakršenkoli način v stiku z jezikom in matico. V šoli namreč ne poučujemo samo jezik temveč poskušamo ohraniti tudi običaje. Mladi, ki so tretja, četrta generacija, Slovenije ne doživljajo kot svojo matico, vseeno pa jim je pomembno, da se čim več naučijo. Pravzaprav ima vsak svoj razlog in ambicije, svojo zgodbo, katero ima priložnost deliti ter se kaj novega naučiti ali izvedeti, pravi profesorica.

Drugače pa je šola del dejavnosti Podružnice beograjskega Društva “Sava” v Kostolcu, v kateri se, tisti, ki so zainteresirani za učenje slovenskega jezika, lahko prijavijo. Naj vas spomnimo, da je šola, zahvaljujoč podpori slovenskega veleposlaništva v Srbiji ter slovenskega Ministrstva za šolstvo, kulturo in šport, brezplačna.

 

  • Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају ставове органа који је доделио средства      /     Stališča, izražena v podprtem medijskem projektu, ne odražajo stališč naročnika 
Share.

Comments are closed.

Skip to content